Khoa Tự động và PTKT PCCC: Duyệt giảng cho giáo viên mới.

Vừa qua, Hội đồng đánh giá chuyên môn của Trường đã tổ chức duyệt giảng cho đồng chí Nguyễn Phan Việt giáo viên tập sự của Khoa Tự động và PTKT PCCC. 

Dự buổi duyệt giảng có đồng chí Đại Tá, TS. Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch hội đồng;  đồng chí Đại tá Vũ Hữu Quyết – Trưởng Phòng Xây dựng lực lượng; đồng chí Đại tá, TS. Đinh Ngọc Tuấn – Trưởng Phòng Quản lý & Đào tạo cùng các đồng chí giáo viên trong Khoa.
 
Sau một thời gian được tuyển dụng và tập sự, đồng chí giáo viên Nguyễn Phan Việt được phân công chuẩn bị hồ sơ bài giảng về môn “Thủy lực và cung cấp nước chữa cháy”. Tại buổi duyệt giảng, đồng chí Nguyễn Phan Việt đã trình bày bài giảng của mình trước hội đồng. Đây là môn học thuộc chuyên ngành phương tiện kỹ thuật PCCC nên trong quá trình bị hồ sơ bài giảng, đồng chí Việt đã có 3 tháng thực tế tại một số đơn vị PCCC và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời đồng chí Việt vừa kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ giáo dục đào tạo mở. Trong thời gian tập sự, được sự giúp đỡ của các đồng chí giảng viên giàu kinh nghiệm trong Khoa nên đồng chí Việt đã hoàn thành và đạt kết quả tốt trong bài duyệt giảng của mình.
 
Kết thúc buổi duyệt giảng, các thành viên trong Hội đồng đã đóng góp ý kiến, đánh giá và nhận xét về nội dung cũng như kỹ năng giảng dạy của đồng chí Việt.  Đồng chí Chủ tịch hội đồng đã kết luận và nhất trí đề nghị công nhận chức danh trợ giảng, đồng thời phân công giảng dạy môn học “Thủy lực và cung cấp nước chữa cháy” theo nội dung duyệt giảng cho đồng chí Việt.
 
Lê Sinh Hồi

 

Trung tâm Lưu trữ và Thư viện – Trường Đại học PCCC nhận giải thưởng phát triển văn hóa đọc năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hoạt động tình nguyện nhân đạo cơ sở 3 – Đại học PCCC
Cơ sở 3 trường Đại học PCCC tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm