Bộ môn Mác-Lênin & KHXH NV triển khai công tác năm học mới 2011 – 2012.

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm học 2010 – 2011 và nhiệm vụ chính trị của Bộ môn năm học 2011 – 2012. Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV đã tổ chức triển khai công tác năm học mới 2011 – 2012.

Trong năm học 2011 – 2012, Bộ môn đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải thực hiện là: tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào giảng dạy; Quán triệt thực hiện Thông tư số 56/2010/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công an Quy định về dạy giỏi trong các trường đại học, cao đẳng; Thông tư số 57/2010/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công an quy định chế độ làm việc của các chức danh dạy giỏi, huấn luyện trong các học viện, đại học CAND; Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện dạy giỏi các cấp năm học 2010 – 2011, đồng thời tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng phong trào dạy giỏi các cấp (hồ sơ, thực giảng, đánh giá). 

Ngoài ra, đơn vị sẽ bổ sung, kiểm tra, đánh giá và quản lý chặt chẽ hồ sơ bài giảng của giáo viên; đồng thời tổ chức sinh hoạt chuyên đề trao đổi về chuyên môn và đổi mới phương pháp giảng dạy các học phần theo hướng: lấy học viên làm trung tâm, tăng cường trao đổi, định hướng, giao cho học viên nghiên cứu và giải quyết các vấn đề.
 
Bên cạch đó, đơn vị cũng thực hiện một số đề tài khoa học cấp cơ sở, các chuyên đề khoa học cấp Trường, cấp Bộ môn, viết bài đăng tạp chí PCCC và các tạp chí khác, viết tin đưa lên Website của trường; đồng thời, tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng phòng học chuyên đề, bổ sung tư liệu, phương tiện dạy học cho phòng học chuyền đề và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ của Bộ Công an và trường Đại học PCCC”.
 
Năm học 2011 – 2012, đơn vị đã đăng ký thi đua phấn đấu đạt danh hiệu: “Đơn vị quyết thắng”, chi bộ: “trong sạch, vững mạnh”.
Lê Trung Kiên – Bùi Văn Tuấn
Bộ môn Mác – Lênin và KHXHNV tổ chức sơ kết học kỳ I
Phong cấp bậc hàm Thiếu tướng cho đồng chí PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng trường Đại học PCCC
Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC: Hội thảo bộ ngân hàng câu hỏi thi