Bộ môn Pháp luật & NVCA triển khai công tác năm học 2011 – 2012.

Ngày 16/8/2011, Bộ môn Pháp luật, nghiệp vụ Công an tổ chức triển khai chương trình công tác năm học 2011- 2012. 

Căn cứ vào chương trình công tác năm học của Trường và đặc điểm tình hình đội ngũ giáo viên của Bộ môn, nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm học 2011 – 2012 của Bộ môn được xác định đó là: Nâng cao chất lượng tổ chức, quản lý giảng dạy các môn học đối với tất cả các giáo viên trong đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy; Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy trên cơ sở tăng cường sử dụng phương tiện kỹ thuật; từng bước thực hiện việc giảng dạy theo tình huống; Đẩy mạnh công tác NCKH và nghiên cứu thực tế; hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp cơ sở; 02 chuyên đề khoa học cấp Trường; 5 chuyên đề khoa học cấp bộ môn; 2 tài liệu (câu hỏi và đáp án; Hệ thống đề thi và đáp án) phục vụ các môn học;  Tích cực hưởng ứng, thực hiện có kết quả các đợt thi đua do Nhà trường phát động; thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong giáo dục và xây dựng đơn vị có nề nếp, kỷ cương, thực hiện tốt các quy định của Ngành, phấn đấu giữ vững danh hiệu "Đơn vị quyết thắng".
 
Là một đơn vị có bề dày thành tích trong hoạt động giảng dạy, trong năm học 2011 – 2012 tập thể giáo viên Bộ môn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng trường Đại học Phòng cháy chữa cháy ngày càng lớn mạnh.
 
 Kiên Cường

 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2011.
Đảng bộ cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết VII (Khoá XII)
Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 và Triển khai chương trình công tác năm học 2019 – 2020