Bộ môn Khoa học cơ bản và ngoại ngữ triển khai công tác năm học mới 2011-2012.

Năm học 2011-2012, bộ môn Khoa học cơ bản và ngoại ngữ triển khai công tác năm học mới 2011-2012 có 19 giáo viên trong đó có 18 giáo viên tham gia trực tiếp giảng dạy. Trong năm học 2011 – 2012, Bộ môn đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện sau đây:

Phân công giảng dạy hợp lý, cân đối giờ giảng giữa các giáo viên, giảng dạy nghiêm túc, đúng lịch giảng, đặc biệt yêu cầu các giáo viên chú ý nâng cao chất lượng giảng dạy, tích cực nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, khai thác sử dụng hiệu quả tài liệu, trang thiết bị dạy học. Yêu cầu các giáo viên thực hiện đúng chương trình môn học để học viên đạt kết quả tốt khi tổ chức thi theo ngân hàng đề.
Về biên soạn tài liệu, giáo trình bộ môn yêu cầu tất cả các đồng chí đăng ký và hoàn thành đúng tiến độ tài liệu biên soạn đã đăng ký như : Ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm Hóa đại cương, Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vật lý đại cương, Biên dịch Sổ tay Kĩ sư an toàn phòng cháy, Đề thi tin học đại cương cho hệ trung cấp, Tài liệu tham khảo tiếng Anh hệ trung cấp học phần 2…
Về công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục tham gia và hoàn thành hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, viết 5 chuyên đề cấp trường, hướng dẫn 10 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học và viết bài đăng trên tạp chí PCCC của trường, viết tin đưa lên website.
Đơn vị đăng ký thi đua phấn đấu đạt danh hiệu: “Đơn vị quyết thắng”.
 
Nguyễn Bích Ngọc

 

Công đoàn Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập
Tổng kết rút kinh nghiệm trong đợt trực Tết TÂN MÃO – 2011.
lễ ra quân tình nguyện