Bộ môn Khoa học cơ bản và ngoại ngữ tổ chức hội thảo đề tài cấp cơ sở.

Ngày 22/8/2011, Bộ môn Khoa học cơ bản & ngoại ngữ đã tổ chức hội thảo cấp bộ môn các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trong năm học gồm: đề tài “Thiết kế phần mềm mô phỏng 08 bài thí nghiệm trong chương trình Hóa đại cương của trường Đại học PCCC” do đồng chí Vũ Huy Thông chủ nhiệm và đề tài “Xây dựng phần mềm hỗ trợ thẩm duyệt thiết kế” do đồng chí Phạm Thanh Tùng chủ nhiệm.

Tại hội thảo, các chủ nhiệm đề tài đã trình bày các kết quả đã làm được, các khó khăn và thuận lợi đồng thời thu nhận được nhiều ý kiến nhận xét, góp ý của các thành viên tham gia hội thảo. Kết luận tại hội thảo, đồng chí Đinh Thúy Lan, trưởng Bộ môn đánh giá cao tính thực tiễn của các đề tài, đồng thời cũng đề nghị các chủ nhiệm đề tài khẩn trương, tích cực hoàn thiện các đề tài để nghiệm thu đúng kế hoạch.
 
Nguyễn Bích Ngọc

Đoàn đại biểu Bộ tình trạng khẩn cấp Liên Bang Nga đến thăm và làm việc với trường Đại học PCCC
Liên hoan hội diễn văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2014 – 2015
Kỷ niệm 101 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2011)