Nhập học khóa I – Cao học PCCC và Khóa D27 – hệ dân sự.

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011 – 2012, sáng ngày 24/10/2011, Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học cho 25 học viên cao học khóa 1 (CH1) và 40 học viên đại học khóa D27 – hệ dân sự.

 
Năm học 2011 – 2012 là năm đầu tiên nhà trường tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ và năm thứ 4 đào tạo đại học hệ dân sự. Sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học, các học viên đã được nhà trường bố trí ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập tại trường.
Văn Phong.
Đội Võ thuật của nhà trường báo cáo kết quả luyện tập trước khi thi đấu.
Vườn thuốc Nam đầu tiên tại Trường Đại học PCCC
Tin ảnh: Đại hội Đảng bộ trường Đại học PCCC lần thứ XI nhiệm kỳ 2010 – 2015