Duyệt giảng tuyển dụng giáo viên mới.

Theo kế hoạch công tác năm học 2011-2012, Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC tuyển hai chỉ tiêu giáo viên (01 chỉ tiêu kỹ sư ô tô và 01 chỉ tiêu kỹ sư tự động).

Tham gia dự tuyển có 3 ứng viên. Một ứng viên dự tuyển vào chỉ tiêu ôtô và hai ứng viên dự tuyển vào chỉ tiêu tự động.

Tại buổi duyệt giảng có đồng chí Đại tá, TS. Vũ Văn Bình, Phó Hiệu trưởng nhà trường – Trưởng Ban kiểm tra; đồng chí Đại tá Vũ Hữu Quyết, Trưởng Phòng Xây dựng lực lượng – Phó Ban kiểm tra; đồng chí Đại tá, TS. Đinh Ngọc Tuấn – Trưởng Phòng Quản lý & Đào tạo; đồng chí Thượng tá Lê Quang Hải – Trưởng khoa Phòng cháy cùng toàn thể các giáo viên trong Khoa.

Ba ứng viên tham gia dự tuyển đã thực hiện bài giảng của mình và trả lời một số câu hỏi chuyên môn do Ban kiểm tra đặt ra.

Kết thúc buổi duyệt giảng, các thành viên trong Ban kiểm tra đã đưa ra ý kiến nhận xét về nội dung cũng như kỹ năng giảng dạy của ba ứng viên và bỏ phiếu đánh giá. Kết quả buổi duyệt giảng sẽ được Phòng Xây dựng lực lượng tổng hợp và báo cáo hội đồng tuyển dụng trong thời gian tới.

Thu Nguyệt

Hội nghị Báo cáo phương án quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Đại học PCCC tại tỉnh Hà Nam
Khai giảng lớp Đại học bằng thứ 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ niên khóa 2014 – 2017
Tổ chức cho học viên lớp DS3 (hệ ngoài ngành Công an) đi thực tế môn học