Tập huấn nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho công an tỉnh Hà Giang.

Thành phần tham gia lớp tập huấn gồm có: Chủ tịch, phó chủ tịch các xã; Đối với Công an các huyện, : 1 đồng chí Trưởng hoặc Phó công an xã, 1 đồng chí cán bộ phụ trách công tác PCCC&CNCH; Thời gian tập huấn được tổ chức từ ngày 15/10/2014 đến ngày 18/10/2014.

Trong ngày đầu tiên, giáo viên Khoa Cứu nạn cứu hộ đã tiến hành phổ biến nội dung lý thuyết, giúp cho Lãnh đạo các đơn vị, Công an các huyện, quán triệt sâu sắc và nắm vững nội dung Luật Phòng cháy, các Thông tư, Nghị định của Chính phủ quy định về PCCC&CNCH và một số văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan, nhất là các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung để chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản, giữ gìn TTATXH, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong thời gian còn lại, các giáo viên Khoa Cứu nạn cứu hộ đã tiến hành huấn luyện về nội dung thực hành cho các học viên tham gia lớp tập huấn. Học viên được hướng dẫn về các nội dung: cứu người bị nạn trên các tòa nhà cao tầng bằng các cuộn dây dài; cứu người bị nạn dưới hố sâu, vực sâu; tự cứu sử dụng đai an toàn để thoát nạn trong điều kiện mắc kẹt trên cao; hướng dẫn thoát nạn trong điều kiện có khói khí độc; sử dụng bình chữa cháy dập tắt khay xăng; di chuyển người bị nạn và sơ cấp cứu ban đầu.

Thông qua khóa tập huấn, học viên đã nắm được nội dung Luật PCCC, các Thông tư, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; được thực hành về các hoạt động chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong điều kiện có khói khí độc, cũng như tiến hành cứu người và tự thoát nạn tại các tòa nhà cao tầng khi bị khói, lửa bao trùm, không thể thoát nạn bằng cầu thang bộ. Lớp tập huấn kết thúc vào ngày 18 và đạt được sự đánh giá cao của ban tổ chức cũng như các học viên tham gia tập huấn.

Hoàng Thanh – Trường Trung

Bế giảng khóa KS9 – Đào tạo Trung cấp PCCC hệ Ngoài ngành Công an niên khóa 2011 – 2013
Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018 – 2019
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật PCCC phối hợp tổ chức khóa học “Kỹ năng sống” cho học viên khóa D30 trường Đại học PCCC