Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 – 2018 và sơ kết công tác học kỳ I năm 2017 – 2018

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo, Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng, lãnh đạo các đơn vị và 450 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường.

 

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Nguyễn Mạnh Hà – Hiệu trưởng nhà trường

phát biểu tại Hội nghị.

 

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được qua 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an và kết quả đạt được trong công tác giáo dục đào tạo trong HKI vừa qua. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua; lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để biểu dương khen thưởng, nhân rộng; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn tiếp theo cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017 – 2018. 

 

 

Đồng chí Đại tá, PGS, TS. Vũ Văn Bình – Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày

báo cáo tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Công an.

 

Báo cáo Tổng kết thực hiện Phong trào do Đại tá, PGS, TS Vũ Văn Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày đã khẳng định, trong 5 năm triển khai thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy” Trường Đại học PCCC đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CBCS nhà trường, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh.

 

 

Đồng chí Hiệu trưởng chủ trì buổi tham luận của các đơn vị tại Hội nghị.  

 

Việc triển khai thực hiện và vận dụng sát thực, hiệu quả “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND” trong thực tiễn công tác 05 năm qua, đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCS nhà trường về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của người về lực lượng CAND nói riêng. Gắn việc thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” với việc “Xây dựng nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực”, đẩy lùi các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Trường. Đồng thời, giúp mỗi CBCS nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự học, tự rèn, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 Các đơn vị, cá nhân đạt thành tích cao được nhận giấy khen của

Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường.

 

Cũng tại Hội nghị Tổng kết phong trào, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2018, đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn 2018 – 2023 tới toàn thể CBCS nhà trường.

 

 

Các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

 

Quốc Giáp

 

Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017
Lễ tổng kết năm học 2016 – 2017 khối học viên cơ sở 1 và 2
Tập huấn hướng dẫn kiểm tra công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021