Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ trung đội, tiểu đội năm học 2018 – 2019

 

Đ/c Đại tá Nguyễn Xã Hội – Phó Hiệu trưởng

phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Trường Đại học PCCC tổ chức mở lớp bồi dưỡng với mục đích trang bị cho đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội các lớp học viên những kiến thức cơ bản về công tác quản lý, giáo dục học viên; Nắm được các thông tư, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an; Quy trình công tác, có kỹ năng chỉ huy, điều hành lớp học nhằm đưa công tác quản lý, giáo dục học viên đi vào nề nếp, chính quy theo điều lệnh CAND.

 

Trong quá trình tập huấn, các học viên của lớp bồi dưỡng sẽ được học tập các nội dung về: Quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, các nghi lễ CAND; Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ lớp trong hệ thống công tác quản lý, giáo dục học viên; Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản lý học viên; Quản lý, điều hành lớp thực hiện nhiệm vụ học tập; Quản lý, điều hành lớp thực hiện nhiệm vụ rèn luyện; Quản lý điều hành lớp học viên tham gia xây dựng đơn vị, hoạt động ngoại khoá.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Xã Hội, Phó Hiệu trưởng đã động viên tinh thần các học viên của lớp bồi dưỡng, đồng thời yêu cầu các học viên sau khi hoàn thành khoá bồi dưỡng phải nắm được các quy chế đào tạo hiện hành, các quy định về quản lý, giáo dục học viên của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững điều lệnh CAND và các quy định của Nhà trường. Biết vận dụng vào việc tổ chức, quản lý, lãnh đạo trung đội, tiểu đội do mình được phân công phụ trách, cũng như việc điều hành lớp học. Sau khi ra trường sẽ vận dụng những kiến thức đã được học vào thực hiện công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Văn Định – Ngọc Hưng (P3) 

Bộ môn Pháp luật – Nghiệp vụ Công an tổ chức cho sinh viên Khóa D29 đi thực tế tại Bảo tàng Hồ Chí Minh
Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, các khóa học viên hệ Trung cấp năm học 2012-2013
Đón các thí sinh đến làm thủ tục trước giờ G.