Kết quả cuộc thi viết chuyên đề khoa học sinh viên năm học 2010 – 2011

Vừa qua, Trường Đại học PCCC đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sinh viên viết chuyên đề khoa học năm học 2010 – 2011 với nội dung “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng PCCC, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào lĩnh vực bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”.

Đối tượng tham gia là tất cả sinh viên các khóa đại học hệ đào tạo chính quy, liên thông có kết quả học tập, rèn luyện từ khá trở lên, chưa tham gia cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2010-2011. Sau một thời gian, ban chỉ đạo đã tổ chức chấm các chuyên đề, tổng kết cuộc thi và trao giải. Kết quả, ban chỉ đạo đã trao giải cho 21 bài của học viên đạt giải trong 179 bài; trong đó có 2 giải nhất, 6 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích.
 
Cuộc thi đã giúp cho các học viên tiếp cận được với cách thức nghiên cứu khoa học của một chuyên đề, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản bổ ích cho học viên trong quá trình nghiên cứu khoa học để sinh viên có thể vận dụng trong công tác thực tiễn sau khi ra trường.
Bùi Văn Tuấn
Kết nạp Đảng viên khóa D24.
Học viên khóa K39 – hệ trung cấp PCCC và CNCH thực tế tại Tổng kho xăng dầu Đức Giang
Tổ chức kết nạp Đảng cho học viên khóa K36