Kết quả thi Học sinh giỏi chính trị năm 2011.

Căn cứ mục 5 Kế hoạch số 897/KH-T34 ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC về việc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt trong học viên năm 2010 – 2011, Bộ môn 1 đã tổ chức cuộc thi Học sinh giỏi chính trị năm 2011.

Đối tượng dự thi là tất cả học viên khối trung cấp PCCC K34, K35 trong và ngoài ngành công an, không có học phần phải thi lại hoặc còn nợ điểm thi học phần, có điểm tổng kết học kỳ I đạt từ 7,0 trở lên và có điểm tổng kết học phần các môn thi học sinh giỏi tương ứng đạt từ 7,0 trở lên, không bị xử lý kỷ luật hoặc đang chờ xử lý kỷ luật, xếp loại rèn luyện học kỳ I đạt loại khá trở lên.

 

Học viên được đăng ký dự thi 1 trong 2 môn thi: Chính trị tổng hợp phần I và môn Giáo dục pháp luật phần I. Với hình thức thi viết 120 phút. Thời gian ôn tập và thi từ ngày 01 tháng 3 đến 23 tháng 4 năm 2011, có tổng số 35 học viên tham gia dự thi môn Chính trị tổng hợp. Kết quả của cuộc thi: 1 học viên đạt giải nhất, 2 học viên đạt giải nhì.  

 

Lê Trung Kiên

Học viên Đại học Phòng cháy chữa cháy đạt kết quả cao tại cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên 2017
Thông báo của CLB Tiếng anh về cuộc thi viết
Bí quyết để học tiếng Anh hiệu quả