Lớp Liên thông I lao động tình nguyện tại cơ sở 2 – Lương Sơn, Hòa Bình.

Ngày 02/6/2011, lớp Liên thông I đã tổ chức lao động tình nguyện tại cơ sở II – Lương Sơn – Hòa Bình. 

Các công việc mà lớp đảm nhận đó là phát cỏ khu vực đường vào trường, san đất, dọn vệ sinh các khu vục công cộng. Trong buổi lao động, tập thể liên thông I đã nỗ lực, nhiệt tinh, có tinh thần hăng say lao động và hoàn thành tốt mọi công việc, đồng thời các khu vực được phân công đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ được giao.
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn, đóng góp vào thành tích của tập thể lớp liên thông I trước khi hoàn thành chương trình học tập, rèn luyện và ra trường vào giữa tháng 6 năm nay.
 
Nguyễn Minh Nam

 

Khai mạc Câu lạc bộ Tiếng Anh trường Đại học PCCC
Lớp D24A tổ chức thi tuyên truyền về công tác PCCC
Kết quả thi Học sinh giỏi chính trị năm 2011.