Phòng quản lý học viên họp xét rèn luyện cho học viên tháng 12 năm học 2011-2012

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2011-2012, ngày 28 tháng 12 năm 2011 phòng QLHV họp xét phân loại rèn luyện học viên tháng 12 năm 2011.

Chủ trì và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Thượng tá Vũ Văn Phong – Phó trưởng phòng QLHV cùng toàn thể cán bộ, giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sau khi tổ tham mưu tổng hợp tập hợp kết quả rèn luyện từ chủ nhiệm các lớp, phòng QLHV đã tiến hành rà soát các vi phạm của học viên và biểu quyết đánh giá cho điểm tương ứng với kết quả rèn luyện của từng học viên. Cụ thể tháng 12 năm học 2011 – 2012 xét 1771 học viên đưa vào xét trong đó có 288 học viên đạt điểm xuất sắc, 1292 học viên đạt Giỏi, 34 học viên đạt điểm khá, 16 học viên đạt điểm trung bình khá, 5 học viên có điểm rèn luyện yếu và 4  học viên có điểm rèn luyện kém.

Nguyễn Văn Phóng

Học viên Khóa DS10 bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp và Khóa luận tốt nghiệp
Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ học tập cơ sở 3 tham gia chữa cháy tại KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đội CC-CNCH học tập Trường Đại học PCCC tham gia chữa cháy tại xưởng sản xuất sofa – Khu đô thị Trung Văn, Hà Nội