Đôi điều về cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2011 – 2012

Sau một năm tích cực tìm tòi, sáng tạo, nghiên cứu, với tổng số 182 sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và bảo vêh thành công đề tài NCKH của mình trước các tiểu hội đồng nghiệm thu, bao gồm các lĩnh vực: Triết học Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học cơ bản; Pháp luật và nghiệp vụ Công an; Giải pháp đảm bảo hoạt động của các phương tiện kỹ thuật PCCC; Nâng cao hiệu quả công tác an toàn PCCC& CNCH.

Các nhóm sinh viên đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, bước đầu nắm được các bước, quy trình nghiên cứu một vấn đề khoa học. Qua cuộc thi, các nhóm được nghiên cứu sâu về những vấn đề quan tâm, giúp học viên củng cố kiến thức đã học và xây dựng mối quan hệ với các môn học về công tác PCCC, nhiều đề tài được đánh giá cao, phù hợp và có khả năng ứng dụng trong thực tiễn và kết quả đạt được có 6 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Trong thời gian qua, các học viên thuộc các nhóm sinh viên nghiên cứu đã làm việc hết mình, không mệt mỏi say mê nghiên cứu, học tập, tìm ra những cái mới, đưa ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao chất lượng một số vấn đề xoay quanh lĩnh vực công tác PCCC. Tuy nhiên, cũng phải nhận thấy rằng, vẫn còn một số nhóm sinh viên làm việc chưa tích cực, chưa hăng hái dẫn đến đề tài chậm so với tiến độ quy định, đề tài chưa đạt mục đích yêu cầu, một số đề tài chưa phù hợp với trình độ hiện tại của học viên, yêu cầu phải nắm lượng kiến thức tư duy cao, và thuộc một số môn chưa được học, vì thế không có kinh nghiệm nên kết quả nghiên cứu chưa được sâu sát; việc tìm tài liệu phục vụ nghiên cứu đề tài tốt nhưng thực tế nhiều học viên tìm tài liệu trên internet rồi đưa vào đề tài mà không có sự chuyển hóa, dẫn đến chỉ là những câu từ thô, khác biệt so với cả đề tài về mặt nội dung, hình thức.
Để đảm bảo chất lượng cuộc thi nghiên cứu khoa học sinh viên trong những năm tiếp theo, hội thi lần này đã rút ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên trong thời gian tới như:
Triển khai thành công một đề tài nghiên cứu khoa học thì việc chọn đề tài phù hợp với năng lực, sở thích là một điều hết sức quan trọng. Do đó, sinh viên cần chọn những đề tài mà bản thân say mê, quan tâm tìm hiểu, chọn đề tài nhỏ gọn, phù hợp với kinh nghiệm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu.
Lựa chọn có tính mới (hoàn toàn mới hoặc đề tài cũ nhưng được nghiên cứu dưới góc nhìn mới, phương pháp mới, hệ thống mới), đề tài được chọn phải có tính ứng dụng và tính lý luận.
Sinh viên cần xây dựng hệ thống vốn tài liệu phục vụ cho đề tài của mình một cách đầy đủ, chính xác đảm bảo những lý luận đưa ra có căn cứ và kiểm chứng.
Mỗi sinh viên cần phải nâng cao tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu, không ỷ lại thời gian và giáo viên hướng dẫn, xác định rõ mục tiêu cần làm gì và mục đích mà đề tài hướng đến là gì.
Giữa sinh viên và giáo viên cần có mới quan hệ thường xuyên, nhất định. Học viên tích cực, hăng hái, giáo viên mẫu mực, tận tình.
Phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên là cực kỳ cần thiết, nhưng nếu muốn đạt đến những lợi ích cần thiết thì việc đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, trang bị phương páp nghiên cứu thích hợp, ngoài trách nhiệm về chương trình đào tạo và cơ chế nghiên cứu khoa học từ phía nhà trường. Nên có những hỗ trợh kinh phí hợp lý nhằm đảm bảo kết quả nghiên cứu đề tài đạt được là cao nhất.
Hy vọng hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên của trường Đại học PCCC trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa, là cầu nối giữa sinh viên với khoa học, tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn cũng như tri thức đời sống, hướng đến xây dựng một tầng lớp sinh viên là những chủ thể tri thức tự lập, tự trọng và hiện đại.
 
Hà Vân.
Khoa Cứu nạn cứu hộ: “ Tổ chức đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp chuyên ngành CNCH đối với hai lớp K35D,E”.
Tập luyện chuẩn bị cho hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Học viên Khóa D32 thực tập tốt nghiệp tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh