Giảng viên Trường Đại học PCCC bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Liên Bang Nga

 

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sỹ bao gồm 18 thành viên do GS.TSKH Mikhail Aleshkov làm chủ tịch. Đến dự buổi bảo vệ luận án còn có các nhà khoa học quan tâm đến đề tài, các thầy cô giáo của Học viện PCCC liên bang Nga và các bạn, đồng nghiệp của nghiên cứu sinh đang theo học tại các trường, học viện tại Mát-x-cơ-va.

 

Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Samoshin Dmitri Alekxandrovich – giảng viên Khoa Phòng cháy trong xây dựng – Học viện PCCC – Bộ Các tình trạng khẩn cấp – Liên Bang Nga.  

 

Theo trình tự, sau khi Thư ký Hội đồng đọc các văn bản theo quy định của Bộ Giáo dục và khoa học Liên bang Nga, được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng chấm luận án, đồng chí Phan Anh đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng cũng như những vấn đề mà hai phản biện chính và cơ quan phản biện đặt ra.

 

 

Nghiên cứu sinh Phan Anh tiến hành bảo vệ luận án Tiến sỹ trước Hội đồng khoa học.

 

Trong quá trình nghiên cứu, những kết quả chính của luận án đã được trao đổi và nhận được sự đồng thuận trên các hội thảo quốc tế, các tạp chí khoa học chuyên ngành PCCC. Cụ thể, tác giả đã công bố 9 công trình khoa học bao gồm: 5 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí và 4 báo cáo khoa học tại các hội thảo. 

 

Hội đồng công nhận luận án là một trong những công trình khoa học có ý nghĩa về lý luận, thực tiễn và có thể áp dụng để hoàn thiện hơn các biện pháp về tổ chức, các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về thoát nạn trong trường hợp xảy ra cháy cho người dân ở các chung cư tại Việt Nam.

 

Sau phần thảo luận, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá luận án. Thay mặt cho hội đồng chấm luận án, GS.TSKH. Mikhail Aleshkov – Chủ tịch hội đồng đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Phan Anh, với 100% số phiếu tán thành (18/18), nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Khoa học Nga công nhận học vị và cấp bằng Tiến sỹ chuyên ngành PCCC cho đồng chí Phan Anh. 

Như Dũng – Phan Anh (Khoa 2) 

 

Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo thông qua dạy học dựa trên giải quyết vấn đề
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Tập huấn PCCC về An toàn điện cho cán bộ, giáo viên trong nhà trường tại cơ sở 1