Trường Đại học PCCC tổ chức nghiệm thu tài liệu Bài tập Vật lý đại cương 1

 

Thành phần tham gia buổi nghiệm thu gồm 7 đồng chí là các giảng viên có chuyên môn trong lĩnh vực môn học.

 

Hội đồng thẩm định tiến hành đóng góp ý kiến cho các tác giả 

 

Tài liệu “Bài tập vật lý đại cương I” được biên soạn gồm 3 phần: phần Cơ học; Nhiệt học;  Điện và từ học. Mỗi phần có cấu trúc hợp lý: có tóm tắt lý thuyết, bài tập minh họa, bài tập tự giải giúp cho người đọc dễ theo dõi và sử dụng. Kiến thức Vật lý đại cương I là những kiến thức cơ bản, nền tảng để sinh viên nghiên cứu các kiến thức về cơ sở ngành và chuyên ngành như Nhiệt động kĩ thuật trong PCCC, Truyền nhiệt trong PCCC, Lý thuyết quá trình cháy, Cơ sở lý hóa quá trình phát triển và dập tắt đám cháy, Điện kỹ thuật, Phòng cháy thiết bị điện, Thủy lực học…  Nội dung cuốn bài tập biên soạn nhằm giúp học viên có thể vận dụng thành thạo các kiến thức lý thuyết cũng như giải quyết một số bài toán gắn liền với cơ sở ngành và chuyên ngành thực tế, cũng như rèn luyện các kỹ năng về tư duy logic tự nhiên, kỹ năng phân tích, tính toán . Hệ thống bài tập trong mỗi phần đều được sắp xếp theo thứ tự của độ khó và sự đa dạng tăng dần phù hợp với logic nhận thức và việc củng cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, trong đó có một số bài toán gắn liền với kiến thức thực tế của ngành. Ngoài ra, trong tập tài liệu có thêm hệ thống các bài tập có gợi ý và đáp án giúp học viên phát hiện ra hướng giải quyết bài toán đồng thời có kết quả cuối cùng để so sánh giúp học viên có thể tự học, tự rèn luyện. 

                                                                        Kim Liên (BM2) – Công Phú (P2)

Những nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật CAND
Phương pháp chọn và sử dụng Carabiner trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ
Các điều cần lưu ý trong công tác cứu nạn cứu hộ sự cố hóa chất