THƯ MỜI VIẾT BÀI SỐ TẾT CANH TÝ – 2020

 

Tạp chí PC&CC số Tết Canh Tý – 2020 (gộp 2 số tháng 1&2/2020)  được in nhiều màu, phát hành trên phạm vi toàn quốc vào cuối tháng 01/2020 với các nội dung: phản ánh kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước trong công tác PCCC&CNCH góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những thành tích, những chiến công của lực lượng PCCC&CNCH sau 59 năm ngày Bác Hồ ký ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác PCCC (04/10/1961 – 04/10/2020); kết quả thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; những kết quả bước đầu và những vấn đề đặt ra sau khi thực hiện Đề án 106 và Nghị định số 01 của Bộ Công an về tinh gọn bộ máy tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những mô hình sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân PCCC; nét đẹp văn hóa, lễ hội truyền thống, phong tục đón Tết của Việt Nam và các dân tộc trên thế giới, các sự kiện lịch sử gắn liền với mùa Xuân, năm mới Canh Tý – 2020…

Thời hạn cuối cùng nhận bài: ngày 20/12/2019

Bài viết, tranh, ảnh, thơ… xin gửi về:

Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy

243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024.35537759/ 024.35430778

Email: tapchipccc@gmail.com

Bài gửi về Tòa soạn Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy, tác giả cần ghi rõ họ tên thật, bút danh (nếu có), địa chỉ và số điện thoại để tòa soạn liên hệ.

Tạp chí Phòng cháy và chữa cháy rất mong nhận được sự cộng tác của các tác giả trong cả nước./.

 

BAN BIÊN TẬP

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”
THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển khoá VB2K11 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023
THÔNG BÁO: Điểm thi tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2016