Trường Đại học PCCC: Hội giảng cấp Khoa, Bộ môn học kỳ I, năm học 2019 – 2020

 

Đến dự Hội giảng của các Khoa, Bộ môn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị; các giáo viên thỉnh giảng, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học và học viên đại học trong trường.

 

Tham gia Hội giảng cấp Khoa, Bộ môn học kỳ I, năm học 2019 – 2020 có các đồng chí là giảng viên các đơn vị: Bộ môn 1, Bộ môn 2, Bộ môn 3, Bộ môn 6, Khoa 1, Khoa 3, Khoa 4. Nhìn chung, các đồng chí giảng viên đều có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng cho giáo án bài giảng, đảm bảo đúng yêu cầu đề ra, nội dung kiến thức đầy đủ với chương trình chi tiết môn học. Một số bài được đánh giá cao về chuyên môn và tính thực tiễn

 

Hội giảng sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày 12 – 13/10/2019.

 

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội giảng của các Khoa, Bộ môn:

Lệ Hoa.

Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC-CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 23
Khai giảng lớp Bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ CAND khóa 15
Lễ khai giảng khóa 2 bằng Đại học thứ 2 Đại học PCCC và CNCH tại TP. Hồ Chí Minh