Họp hội đồng xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của giáo viên Bộ môn Khoa học cơ bản

 

Dự và chủ trì buổi họp hội đồng xét đề tài nghiên cứu cấp cơ sở có đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng cùng các đồng chí thành viên trong hội đồng.

Đề tài cấp cơ sở của đồng chí Tống Sỹ Tiến là “Xây dựng phần mềm quản lý thiết bị và hướng dẫn thực hành thí nghiệm Vật lý đại cương giảng dạy trong Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy”.

Đồng chí Chủ nhiệm đề tài trình bày những vấn đề về liên quan đến đề tài như: tên đề tài, tính cấp thiết, nhiệm vụ, phạm vi, đối tượng, phương pháp và nội dung nghiên cứu.

Sau khi nghe đồng chí Tiến trình bày tóm tắt về đề tài nghiên cứu, đồng chí Thượng tá, TS. Bùi Xuân Hòa – Phản biện 1 cho rằng, đây là một đề tài có tính thực tiễn cao, sau khi nhóm tác giả hoàn thiện xong sản phẩm có thể đưa ngay vào sử dụng. Tuy nhiên, về phần nội dung, Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung thêm phần phân tích và thiết kế hệ thống. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Quang An – Phản biện 2 nhận xét, đây là đề tài có tính mới, hiện tại việc quản lý phòng thực hành Vật lý vẫn dựa trên giấy tờ mà chưa ứng dụng được công nghệ thông tin. Đồng chí An đồng ý cho nhóm tác giả thực hiện đề tài này. Các đồng chí khác thành viên trong hội đồng cũng đồng ý xét chọn đề tài của đồng chí Tiến.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng kết luận: nhóm tác giả cần phải chỉnh sửa lại nội dung về tính cấp thiết của đề tài, bổ sung thêm phương pháp nghiên cứu. Đồng chí Chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa nội dung cho hợp lý, hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai đề tài trong thời gian tới.

Các đồng chí trong Hội đồng đồng ý triển cho nhóm tác giả nghiên cứu đề tài với 100% số phiếu tán thành./.

Tấn Hải (BM2) – Quang Thành (BM2)

Hội thảo Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Kiểm tra tiến độ nghiên cứu đề tài khoa học của sinh viên