Trường Đại học PCCC khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác

 


Ban Giám hiệu nhà trường tặng giấy khen

cho tập thể đạt “Đơn vị Quyết thắng”


Ban Giám hiệu nhà trường tặng giấy khen

cho cá nhân đạt “Chiến sỹ Thi đua cơ sở”

 

Trong năm học 2018 – 2019, Trường Đại học PCCC có 08 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 10 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 51 cá nhân đạt “Chiến sỹ Thi đua cơ sở” và 437 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiến tiến”, “Lao động tiên tiến”.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng tặng giấy khen cho 2 tập thể có

 thành tích trong hoạt động thực tế chính trị – xã hội khóa D34 năm 2019.

 

 

Đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng tặng giấy khen cho

 cá nhân đạt thành tích trong hoạt động thực tế chính trị – xã hội khóa D34 năm 2019.

 

Trong năm học 2019 – 2020, từ ngày 06/9/2019 đến ngày 27/9/2019, Bộ môn Lý luận chính trị và KHXHNV và Phòng Quản lý học viên, 24 cán bộ và 150 học viên Khóa D34 đã đi thực tế chính trị – xã hội tại địa bàn xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Các hoạt động của học viên tại địa phương với phương châm “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng lao động) với nhân dân đã củng cố nhận thức lý luận, có điều kiện so sánh, đối chiếu giữa kiến thức đã học với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo; xây dựng hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. Đợt thực tế chính trị kéo dài 21 ngày, đã giúp các học viên thu được nhiều những kiến thức, công tác dân vận gắn liền với thực tế chính trị. Tại lễ chào cờ tháng 11/2019, Ban Giám hiệu nhà trường đã tặng giấy khen cho 02 đơn vị (Phòng Quản lý học viên và Bộ môn Lý luận chính trị và KHXHNV), 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt hoạt động thực tế chính trị – xã hội khóa D34 năm 2019.

Trịnh Lan – Thái Thụy

 

 

 

Bộ môn Cơ sở Ngành PCCC tổ chức, triển khai Quy định tạm thời quản lý thời gian làm việc của giáo viên.
Học viên Khóa DS7 Đại học PCCC hệ ngoài ngành Công an nhập học
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” và trao giải cuộc thi ảnh “Nét đẹp người đoàn viên Công đoàn Tổng cục Chính trị CAND”