Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

 

Trường Đại học PCCC nghiêm túc thực hiện và xuyên suốt chủ đề của năm 2019: “Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực nêu cao tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”; nêu cao các khẩu hiệu: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”; “Lực lượng Công an nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ và thực thi pháp luật”; “Tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân”; “Nâng cao năng lực xây dựng và thực thi pháp luật, phát huy mạnh mẽ quền dân chủ của nhân dân”. Sau hơn 3 tháng thực hiện, kết quả bước đầu được thể hiện cụ thể như sau:

1. Đã tổ chức quán triệt đến từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường về Kế hoạch của Bộ Công an. Trong đó nhấn mạnh đến ý nghĩa của Ngày Pháp luật năm 2019 trong Công an nhân dân; chủ đề và các khẩu hiệu hành động năm 2019. Cùng với đó, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ về các nội dung chủ yếu cần tập trung thực hiện cũng như hình thức tổ chức, thời gian thực hiện… Từ đó, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đối với sự kiện chính trị – pháp lý này.

2. Nhà trường đã tổ chức Hội thảo: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Thực tiễn áp dụng” (vào tháng 10/2019); với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo trong và ngoài ngành Công an; các nhà khoa học và hơn 40 địa phương trên toàn quốc. Nhiều nhà khoa học, lãnh đạo có bài viết như Thiếu tướng, GS, TS Nguyễn Minh Đức – Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng, an ninh của Quốc hội; Trung tướng, GS, TS. Nguyễn Ngọc Anh – Cục trưởng V03; các bài viết của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…. Qua tổ chức Hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng trong việc áp dụng pháp luật về PCCC&CNCH; đánh giá thực trạng pháp luật về PCCC&CNCH; từ đó, hoàn thiện, bổ sung lý luận, cơ sở pháp lý cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng, nhất là khi sắp xếp tổ chức bộ máy lực lượng Cảnh sát PCCC.

3. Trung tâm tư liệu thư viện thường xuyên bổ sung, cập nhật các sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực pháp luật để phục vụ bạn đọc. Không chỉ những sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực pháp luật PCCC&CNCH mà còn các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến công tác Công an. Hưởng ứng nhiệt tình các Hội thảo trong việc trưng bày sách, tài liệu cũng như hưởng ứng ngày đọc sách… Quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ phục vụ, các độc giả là cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đón nhận và đánh giá cao. Góp phần làm phong phú kho tàng kiến thức pháp lý của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao hiểu biết, kiến thức chuyên sâu, từ đó làm công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến pháp luật một cách tốt nhất, hiệu quả nhất.

4. Nhà trường đã và đang tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật An ninh mạng trong phạm vi nhà trường. Quá trình tổ chức đã được đông đảo cán bộ, giáo viên và học viên tham gia tìm hiểu. Nhiều bài dự thi công phu, có chất lượng sẽ được lựa chọn để trao giải và gửi về Bộ Công an tham dự Hội thi cấp Bộ.

5. Cùng với các nội dung trên, các đơn vị như Tạp chí PC&CC, Phòng 10, Phòng 3, Đoàn Thanh niên, Công Đoàn, Hội Phụ nữ cùng tham gia hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều bài viết liên quan đến tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luậ được tăng tải trên các số báo của Tạp chí; trên trang Web của nhà trường, mạng nội bộ… Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại giảng đường và ký túc xá.

Trong thời gian tới của tháng 11/2019, nhà trường tiếp tục mời lãnh đạo Cục V03, A05 vào tuyên truyền, giới thiệu về Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường; Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an chịu trách nhiệm giới thiệu những nội dung cơ bản của các luật trên cho học viên trong toàn trường.

Với ý nghĩa chính trị, pháp lý, xã hội sâu sắc, Ngày Pháp luật Việt Nam được nhà trường tổ chức hang năm nhằm xây dựng, bồi dưỡng tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lối sống có kỷ luật, kỷ cương trong khuôn khổ pháp luật, coi trọng các giá trị truyền thống tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc để mỗi người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc và đất nước. Tổ chức thực hiện tốt Ngày Pháp luật là việc làm thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về PCCC&CNCH nói riêng./.

          Hoàng Hải (BM3)

Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2018 – 2019
Lễ Kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
Cơ sở 3 – Trường Đại học PCCC làm việc với Đoàn Kiểm tra Công tác an toàn PCCC