Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

THÔNG BÁO: Xét tuyển Đại học PCCC hệ dân sự – đợt 1 kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014
LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN CƠ SỞ 1 VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019
Thông báo: Thời gian ôn và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ năm 2014.