Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

Kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2016
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH KHÓA 10 LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC PCCC-CNCH NĂM HỌC 2018-2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC PCCC-CHCN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2018 – 2019