Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

THÔNG BÁO: Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 trong Trường Đại học PCCC
Thí sinh cần biết: Tránh lỗi khi làm bài thi môn trắc nghiệm
Chương trình “Áo ấm mùa đông” lần thứ 2 năm 2015