Trường Đại học PCCC siết chặt Điều lệnh nội vụ CAND

   Để việc chấp hành điều lệnh tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục, ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2020, Phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng – Trường Đại học PCCC đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND. 

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an và Kế hoạch của Trường Đại học PCCC, Phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng đã tăng cường các biện pháp nhằm siết chặt Điều lệnh nội vụ, kỷ luật, kỷ cương trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường. Trong đó, tập trung phát huy những kết quả đã làm được, nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành Điều lệnh CAND và thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, điều lệnh nội vụ, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên, học viên trong toàn đơn vị như: việc chấp hành giờ giấc đi làm của cán bộ, giáo viên; giờ lên lớp của giáo viên; sĩ số lên lớp của học viên; lễ tiết, tác phong của giáo viên, học viên trong giờ học; việc chấp hành điều lệnh nội vụ tại phòng làm việc của cán bộ, giáo viên; việc chấp hành điều lệnh nội vụ tại phòng ở tại ký túc xá của học viên;…

Tập huấn điều lệnh đội ngũ cho học viên nhà trường.

Qua công tác kiểm tra Điều lệnh CAND, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm Điều lệnh CAND bằng cách: đối với khối cán bộ, giáo viên, hàng tháng Tổ Công tác Chính trị – Phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng đều tổng hợp danh sách gửi văn bản báo cáo Đảng ủy – Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị có cá nhân vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở. Đối với những trường hợp học viên vi phạm Điều lệnh CAND, Tổ Công tác Chính trị – Phòng Công tác Đảng, công tác Chính trị và công tác quần chúng lập danh sách gửi lãnh đạo Phòng Quản lý học viên để có những biện pháp xử lý kỷ luật như xét thi đua hàng tháng, nhắc nhở, khiển trách, cảnh cáo… theo từng mức độ vi phạm. Nhờ vậy đã kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp học viên vi phạm trong đạo đức, lối sống, học tập rèn luyện hàng ngày. 

Với các biện pháp đang triển khai thực hiện, công tác chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương tại Trường Đại học PCCC ngày càng được siết chặt hơn. Ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ, thực hiện điều lệnh đội ngũ và tinh thần, thái độ trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác và học tập, rèn luyện của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường ngày càng chuyển biến mạnh mẽ. Qua đó góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình hình.

Thành Công (P10)

 

 

Gặp gỡ Đội tuyển tham gia Hội thao Tổng cục Chính trị CAND và Đội tuyển Võ thuật ứng dụng CAND
Lễ Bế giảng khóa KS13 – Trung cấp PCCC và CNCH hệ ngoài ngành Công an (niên khóa 2015 – 2017)
Lễ bế giảng khóa LT4 – Đại học PCCC hệ Liên thông (niên khóa 2012 – 2015)