Bộ Công an đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2015/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất bỏ quy định ô tô 4 chỗ phải có bình chữa cháy.

Đề xuất bỏ quy định ôtô dưới 9 chỗ ngồi phải lắp bình chữa cháy được nêu ra trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 57/2015/TT-BCA vừa được Bộ Công an đăng tải để lấy ý kiến.

Điều 1 dự thảo này thay thế cụm từ “ô tô từ 4 chỗ ngồi trở lên” tại Khoản 1, Điều 1 và Khoản 1, Điều 4 bằng cụm từ “ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên”.

Thay thế Phụ lục I danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư số 57/2015/TT-BCA bằng Phụ lục I danh mục, định mức trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều đó có nghĩa, Bộ Công an kiến nghị chỉ bắt buộc trang bị bình chữa cháy đối với xe từ 10 chỗ trở lên. Đối với ôtô dưới 9 chỗ ngồi, Bộ Công an đề xuất quy định chỉ cần có hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Quy định trên được điều chỉnh cho phù hợp với dự thảo Nghị định quy định chi tiết về Luật Phòng cháy chữa cháy do Bộ Công an đang xây dựng.

Tại Dự thảo, Bộ Công an đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định. Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

Trước đó, Thông tư 57/2015/TT-BCA của Bộ Công an quy định từ 06/01/2016, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên phải trang bị phương tiện PCCC là một bình bột loại dưới 4kg, bình bọt loại dưới 5 lít, hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg. Chủ phương tiện không tuân thủ quy định này sẽ bị phạt từ 300.000 – 500.000 đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP./.

                                                                                                HỒNG MINH

 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đào tạo đại học và trung cấp PCCC
Xác định đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính là “tổ chức” hay “cá nhân” trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ
Chương trình đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC (3 năm)