THÔNG BÁO: Đề cương ôn tập tuyển sinh kết hợp tuyển chọn đào tạo Đại học bằng thứ hai Đại học PCCC theo Đề án 01/ĐA-BCA năm 2020

  1. BÀI THI ĐIỀU KIỆN NHẬN THỨC CHUNG: Tải về
  2. BÀI THI TOÁN CAO CẤP: Tải về
  3. BÀI THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG: Tải về
  4. BÀI THI MÔN HÓA ĐẠI CƯƠNG: Tải về

 

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC24 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021
Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển Trung cấp PCCC hệ chính quy năm 2016
THÔNG BÁO: Về mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2020