Trường Đại học PCCC phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-BCA-TWĐTNCSHCM giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020); Căn cứ Kế hoạch số 545/KH-T06-ĐTN của Trường Đại học PCCC về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020); Trường Đại học PCCC phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”.

 

 

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết, nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên nhà trường về truyền thống 75 năm CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần khơi dậy lòng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ý chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nội dung bài dự thi gồm: tìm hiểu về lịch sử xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam; truyền thống quý báu của lực lượng CAND trong 75 năm qua; những thành tích, chiến công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân; ý nghĩa Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vai trò của quần chúng Nhân dân trong xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, bảo vệ an ninh trật tự; các đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND; các kiến thức xã hội khác có liên quan tới công tác Công an.

Cơ cấu giải thưởng:

Cấp Trung ương: Giải phong trào dành cho các tập thể tỉnh, thành đoàn trực thuộc, Công an các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp Trung ương có chất lượng: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng:

Giải nhất, trị giá: 10.000.000 đồng

Giải nhì, trị giá mỗi giải: 7.000.000 đồng

Giải ba, trị giá mỗi giải: 5.000.000 đồng

Giải dành cho các bài dự thi viết: Gồm Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an kèm theo tiền thưởng:

Giải nhất, trị giá: 15.000.000 đồng

Giải nhì, trị giá mỗi giải: 10.000.000 đồng

Giải ba, trị giá mỗi giải: 7.000.000 đồng

Giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 3.000.000 đồng

Cấp Trường: bao gồm Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC kèm theo tiền thưởng, trị giá mỗi giải thưởng:

01 Giải nhất: 2.000.000đ

01 Giải nhì: 1.500.000đ

01 Giải ba: 1.000.000đ

02 Giải khuyến khích: 500.000đ.

Dự kiến cuộc thi cấp trường kết thúc vào 1/7/2020.

BBT.

Hội nghị Tổng kết 20 năm đào tạo trình độ Đại học (giai đoạn 2000 – 2020)
Trường Đại học PCCC tổ chức chương trình tình nguyện “Áo ấm mùa đông – Tết yêu thương” Lần thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng
Gương mặt nữ học viên tiêu biểu của Trường Đại học PCCC