Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020 – 2021 như sau:

I. XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, chuyên ngành và hình thức đào tạo

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 chỉ tiêu.

– Chuyên ngành đào tạo: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), mã số đào tạo: 9.86.01.13.

– Địa bàn tuyển sinh: cả nước.

– Hình thức đào tạo: Việc tổ chức đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức giáo dục chính quy, Nghiên cứu sinh phải dành ít nhất 12 tháng theo học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo trong giai đoạn 24 tháng đầu, kể từ khi có quyết định nghiên cứu sinh.

2. Đối tượng dự tuyển

Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan Bộ hoặc lãnh đạo cấp phòng và tương đương  hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an các đơn vị, địa phương.

3. Hình thức xét tuyển: Xét tuyển thông qua đánh giá Hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh.

4. Điều kiện dự tuyển

– Về văn bằng:

Người dự tuyển phải có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành PCCC&CNCH. Riêng cán bộ Công an tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ngoài ngành Công an phải có thêm bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ nghiệp vụ An ninh hoặc Cảnh sát hoặc Phòng cháy chữa cháy (không yêu cầu có bằng thạc sĩ thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành dự tuyển)

– Về thâm niên công tác và độ tuổi:  Dưới 50 tuổi

– Về ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

+ Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh;

+ Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

+ Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.

Về thành tích khoa học:

Là tác giả chính 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Công văn cử đến xét tuyển của đơn vị chủ quản (Đối tượng ngoài ngành Công an và Quân đội phải có thêm văn bản đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an trên cơ sở văn bản đề nghị của lãnh đạo Bộ (Ngành) chủ quản);

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

d) Đơn xin xét tuyển và phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu) ;

e) Lý lịch khoa học kèm theo bản phô tô minh chứng các bài báo, công trình khoa học;

f) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu;

g) Bản sao có công chứng các văn bằng có liên quan bao gồm :

– Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học;

– Bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học;

– Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ phù hợp yêu cầu, hoặc bằng tốt nghiệp đại học hay bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài, hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ;

– Văn bằng đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Đề cương về đề tài nghiên cứu (Đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu sinh đã và đang thực hiện);

i) 04 ảnh 3×4 ghi tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.

(Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 08 bộ, 01 bộ gốc gồm đầy đủ các mục từ a đến i và 07 bộ phô tô đóng gáy xoắn gồm các mục từ d đến h).

6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo – Trường Đại học PCCC : Số 243 Khuất Duy Tiến – Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển hệ đào tạo tiến sĩ đến hết ngày 15/8/2020.

7. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự tuyển và học phí

– Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ

– Dự tuyển nghiên cứu sinh: 200.000 đồng/thí sinh/hồ sơ

– Học phí: Nghiên cứu sinh là cán bộ trong ngành Công an, Quân đội được miễn học phí; Các đối tượng thuộc ngành khác đóng học phí theo quy định hiện hành của Trường Đại học PCCC.

Chú ý:

– Những người đang là Nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học PCCC.

– Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển không trả lại.

II. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, chuyên ngành và hình thức đào tạo

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 20 chỉ tiêu.

– Tổ chức thi tuyển: Tháng 8/2020.

– Chuyên ngành đào tạo: Phòng cháy,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), mã số đào tạo: 8.86.01.13.

– Địa bàn tuyển sinh: Cả nước.

– Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung (2 năm).

2. Đối tượng dự thi

– Đối tượng trong lực lượng CAND: Giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và cơ quan  Bộ; chỉ huy cấp đội và tương đương trở lên thuộc Công an các địa phương, đơn vị; cán bộ có chức danh chuyên viên, nghiên cứu viên, trợ lý công tác tham mưu của các đơn vị trực thuộc Bộ;

– Đối tượng trong lực lượng Quân đội: Đối tượng được cử đi học theo chương trình hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Quốc Phòng.

3. Điều kiện đăng ký dự thi

Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành PCCC&CNCH

– Về thâm niên công tác và độ tuổi:

+ Người dự tuyển phải có thời gian công tác 24 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển đến ngày dự thi; Riêng giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tại các trường CAND và đơn vị trực thuộc Bộ phải có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên kể từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc kể từ ngày có quyết định tạm tuyển đến ngày dự thi;

+ Cán bộ, giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học PCCC hệ chính quy loại Giỏi công tác tại trường Đại học PCCC, các đơn vị trực thuộc Bộ, tùy theo nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể cử đi đào tạo ngay (không yêu cầu về thời gian công tác và chức vụ);

+ Độ tuổi: Dưới 45 tuổi.

4. Các môn thi tuyển

– Thí sinh dự thi 3 môn:

+ Triết học;

+ Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

+ Ngoại ngữ (tiếng Anh).

– Hình thức thi:

Các môn Triết học và môn Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thi theo hình thức tự luận, thang điểm: 10. Riêng đối với môn Tiếng Anh thi 04 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết, thang điểm: 100. Thí sinh dự thi được miễn môn thi Tiếng Anh trong trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học chương trình tiên tiến đào tạo trong nước theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà ngôn ngữ dùng trong toàn bộ chương trình đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh do cơ sở đào tạo Việt Nam cấp;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, do các trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp, các cơ sở đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép, hoặc công nhận, trong thời hạn 02 năm (24 tháng), tính từ ngày cấp chứng chỉ cho đến ngày dự thi.

Trường Đại học PCCC sẽ tổ chức thẩm định về trình độ, tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ trước khi cho miễn thi (trừ thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ do các trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp). Kinh phí tổ chức thẩm định do thí sinh chi trả theo quy định.

5. Hồ sơ dự thi

a) Đơn xin dự thi và phiếu đăng ký dự thi (theo mu).

b) Công văn cử đi dự thi của đơn vị chủ quản.

c) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu).

d) Bản sao có công chứng giấy khai sinh.

e) Giấy chứng nhận sức khỏe (của Bệnh viện đa khoa trong thời gian 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

f) Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học.

g) Các giấy tờ xác nhận ưu tiên trong các trường hợp sau:

– Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành, trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

– Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh;

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

h) 04 ảnh (3×4) ghi rõ tên, năm sinh, đơn vị công tác ở mặt sau.

6. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

Trường Đại học PCCC nhận hồ sơ dự thi của thí sinh tại Phòng Quản lý đào tạo của trường:

+ Cơ sở 1: Số 243 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

+ Cơ sở 3: Ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

– Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 20/7/2020.

7. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự thi và học phí

– Đăng ký dự thi: 60.000 đồng/thí sinh/hồ sơ.

– Dự thi cao học: 120.000 đồng/môn thi.

– Học phí: Học viên nếu không phải là cán bộ đang công tác trong ngành Công an, Quân đội phải đóng học phí theo quy định hiện hành.

Chú ý:

– Những người đang là học viên Cao học các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học PCCC.

Thí sinh liên hệ mua hồ sơ dự thi tại Phòng QLĐT trường Đại họcPCCC.

Hồ sơ không đủ điều kiện dự thi, không trả lại.

III. THỜI GIAN TUYỂN SINH.

1. Đào tạo trình độ tiến sĩ

– Dự kiến tổ chức xét tuyển: tháng 10/2020.

– Dự kiến thời gian công bố kết quả: Tháng 11/2020.

2. Đào tạo trình độ thạc sĩ

+ Dự kiến thời gian ôn thi: Dự kiến từ 03/8/2020 đến 24/8/2020.

+ Dự kiến thời gian thi: Dự kiến từ 28/8/2020 đến 30/8/2020.

+ Dự kiến thời gian công bố kết quả: Tháng 9/2020

Trường Đại học PCCC trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia dự thi, xét tuyển đúng thời gian quy định.

Phòng Quản lý đào tạo

 

 

Kế hoạch tổ chức Liên hoan Dân vũ thanh niên trường Đại học PCCC Lần thứ 1 – năm 2014
THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2020
KẾ HOẠCH: Tổ chức ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 Chuyên ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mã số 8.86.01.13