Thông tư mới quy định về phân cấp điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ trong CAND

Ngày 03/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư 55/2020/TT-BCA quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ của lực lượng CAND. Thông tư này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/ 7/2020.

 

 

Theo đó, Thông tư 55/2020/TT-BCA sẽ thay thế cho Thông tư 39/2015/TT-BCA ngày 21/8/2015 “Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng CAND”. Thông tư 55/2020/TT-BCA áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cơ quan điều tra các cấp trong CAND và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra, giải quyết vụ cháy, nổ.

Thông tư 55 gồm 03 Chương, 19 điều có nhiều thay đổi tích cực, cơ bản giải quyết những bất cập của Thông tư 39. Điểm nổi bật của Thông tư mới là việc phân cấp rõ ràng, cụ thể trách nhiệm điều tra các vụ cháy, nổ của các cấp trong Công an nhân dân. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong phối hợp với cơ quan điều tra các cấp, lực lượng kỹ thuật hình sự thực hiện khám nghiệm hiện trường và các hoạt động điều tra khác; phân công trách nhiệm điều tra của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp huyện phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an; giải quyết vụ cháy, nổ liên quan đến người, cơ sở, tài sản trong quân đội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC…

Tại Điều 7, Khoản 3: Quy định trách nhiệm của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an cấp tỉnh: Chủ trì điều tra, giả quyết vụ cháy không có thiệt hại về người, không có yếu tố nước ngoài và thiệt hại về tài sản ban đầu dưới 100.000.000 đồng tại cơ sở được phân cấp quản lý về PCCC và CNCH.

Tại Điều 13: Lực lượng Kỹ thuật hình sự có trách nhiệm tham gia khám nghiệm hiện trường, giám định dấu viết tại hiện trường vụ cháy, nổ khi có yêu cầu của cơ quan điều tra, cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH.

Tại Điều 16: (1) Đối với các vụ cháy, nổ thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự theo quy định tại Điều 272, Bộ Luật Tố tụng hình sự thì chuyển vụ việc, vụ án đến cơ quan có thẩm quyền của Quân đội để giải quyết theo quy định của pháp luật. (2) Lực lượng An ninh Điều tra, Cảnh sát Điều tra, Cảnh sát PCCC&CNCH trong Công an nhân dân có trách nhiệm phối hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong Quân đội nhân dân khi cơ quan này thu lý điều tra vụ cháy, nổ./.

PV (Tổng hợp)

 

 

 

Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Những nội dung mới của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
Một số nội dung liên quan đến kiểm định cửa ngăn cháy