Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Trong 2 ngày 25 và 26/8/2020, Đảng bộ Trường Đại học PCCC đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Học viện, trường CAND khu vực phía Bắc; các đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường cùng 200 đại biểu là những đảng viên tiêu biểu đại diện cho toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường được triệu tập tại Đại hội.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã nhất trí thông qua những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhà trường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy nhà trường trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận, tham luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Toàn cảnh Đại hội.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng bộ Trường Đại học PCCC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XII đề ra. Trong nhiệm kỳ đã có những đột phá trong giáo dục đào tạo theo hướng mở thêm chuyên ngành đào tạo, đào tạo sau đại học; đào tạo văn bằng 2 đại học; mở nhiều lớp liên kết đào tạo với địa phương và nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng trong và ngoài ngành Công an; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác của nhà trường, đặc biệt là công tác quản lý nghiên cứu khoa học; động viên cán bộ, giáo viên, tạo điều kiện và đầu tư về kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học; thành lập các nhóm nghiên cứu khoa học chuyên sâu. Công tác đào tạo cán bộ, giảng viên được Đảng ủy đặc biệt chú trọng, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng góp phần mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Đã có những bước chuyển tích cực về đổi mới căn bản trong giáo dục theo tinh thần Nghị quyết TW8 (khóa XI) và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, tăng cường công tác quản lý học viên, giảm tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật. Việc thực hiện các dự án mở rộng các cơ sở đào tạo đã được quan tâm và cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo của trường. Công tác hậu cần đã có những thay đổi cơ bản tích cực; khuôn viên, môi trường, nơi làm việc được cải tạo nâng cấp và sắp xếp hợp lý hơn. Công tác xây dựng phát triển Đảng, công tác quần chúng trong Đảng bộ được tăng cường.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn –  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ XII (2015 – 2020).

 

Với những thành tích đạt được, trong 5 năm qua, Trường Đại học PCCC đã có 34 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 01 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều năm liền nhà trường được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 10 lượt tập thể được tặng Cờ Thi đua của Bộ Công an; 27 lượt tập thể đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; 219 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở; 52 lượt tập thể đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, hàng nghìn lượt cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ tiên tiến. Đặc biệt, năm 2016, nhà trường vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính Phủ.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Trường Đại học PCCC đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; bày tỏ quan điểm nhất trí với các nội dung trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng ủy nhà trường. Đồng chí Thứ trưởng cũng đã nêu tổng quát định hướng các nhiệm vụ mà Đảng bộ nhà trường cần phải thực hiện trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm: Một là, Đảng bộ nhà trường cần quan tâm chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực của  đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường trong tình hình mới; thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn và nhà trường gắn liền với xã hội”, bổ sung nhiều hơn những vấn đề thực tiễn vào nội dung giảng dạy, tăng cường công tác thực hành, luyện tập các tình huống nghiệp vụ cho học viên. Hai là, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy và thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, trong đó cần tập trung lực lượng để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ. Ba là, cần coi trọng công tác quản lý giáo dục học viên, hình thành cho học viên ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, nhân cách, phẩm chất cao quý của người cán bộ, chiến sỹ Công an. Bốn là, Đảng bộ nhà trường cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường và tăng cường lãnh đạo các tổ chức quần chúng, làm cho Đảng bộ nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

 

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học PCCC nhiệm kỳ mới gồm những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn điều kiện đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhà trường lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 19 đồng chí. Trong đó, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường là Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng nhà trường được bầu làm Phó Bí thư.

 

Các đại biểu tham gia bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học PCCC nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ nhà trường đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Thiếu tướng Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy đánh giá tổng kết những kết quả Đại hội đã làm được; đồng thời kêu gọi các cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường phát huy truyền thống vẻ vang 44 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, khắc phục mọi khó khăn, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ nhà trường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiếp tục xây dựng Trường Đại học PCCC không ngừng lớn mạnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực làm công tác PCCC&CNCH có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể; tập trung xây dựng Trường Đại học PCCC ngày càng phát triển vững mạnh; đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội có ý nghĩa quan trọng định hướng cho sự phát triển của Trường Đại học PCCC trước những yêu cầu đổi mới công tác giáo dục đào tạo. Sự thành công của Đại hội thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm của các đại biểu tham dự. Đây cũng là Đại hội lần thứ 2 Đảng bộ Trường Đại học PCCC được Đảng ủy Công an Trung ương giao quyền tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ với vai trò của 1 Đảng bộ cấp trên cơ sở.

 

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học PCCC lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

 

PV

Ban Giám hiệu cơ sở 3 chúc mừng Tổ y tế nhân kỷ niệm 59 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam
Hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày thương binh liệt sĩ
Gặp mặt nhân kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Campuchia