Trường Đại học PCCC khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Ngày 04/9/2020, Trường Đại học PCCC khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới tại Cơ sở 1. Tới dự, chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường.

 

Tham gia lớp học năm nay có 204 Đảng viên dự bị trong các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học PCCC và các Đảng bộ, Chi bộ trong lực lượng và một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội. Các học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng…

 

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Khai giảng

 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng, giáo dục Đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí mong muốn, các đồng chí Đảng viên mới sẽ xác định được động cơ đúng đắn, trong sáng để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng; không ngừng phấn đấu, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống năng lực chuyên môn trong công tác và học tập; chấp hành nghiêm túc các nội quy của lớp học đề ra./.

Thái Thụy (P4) -Văn Mười (P2)

Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC khai mạc giải bóng đá nữ, bế mạc giải bóng chuyền giao hữu
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học PCCC
Nhập học khóa D29 Đại học PCCC