THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1. Họ và tên học viên: Mai Danh Giang 2. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 04/6/1992
 3. Nơi sinh: Liên Lộc – Hậu Lộc – Thanh Hóa.
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 6. Tên đề tài luận văn: Tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 7. Chuyên ngành:Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 9. Mã số: 8.86.01.13
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Lương Khắc Vọng- Khoa Chữa cháy – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn trình bày những vấn đề cơ bản về tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng, tình hình liên quan và thực trạng tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua việc phân tích, đánh giá những điểm mạnh, hạn chế, thiếu sótcủa công tác tổ chức chữa cháy đối với chung cư cao tầngluận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội trongthời gian tới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận văn giúp lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố Hà Nội nắm vững các hoạt động tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng hiện nay, từ thực trạng đó đưa ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, không ngừng nâng cao hiệu quả tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

 1. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:Không.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: Mai Danh Giang
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: June 14th,1992
 4. Place of birth: Hau Loc – Thanh Hoa
 5. Admission of recognizing of master’ degreetraining program: Decision No. 1192/QD of the President of The University of Fire Prevention and Fighting, dated September 13th, 2018.
 6. Changes in academic process: No
 1. Official thesis title: Organizing firefighting activities in high-rise apartment buildings in Hanoi
 2. Major: Fire Prevention, Firefightingand Rescue. 9. Code: 8.86.01.13
 3. Supervisors: Associate Professor, PhD. Luong Khac Vong – Department of Fire Fighting –the University of Fire Prevention and Fighting
 4. Summary of the results of the thesis:

Thethesis presents the fundamental issues of organizing firefighting activities in high-rise apartment buildings and current situation concerning the organization of firefightingactivities inthis type of buildings in the city of Hanoi. On the basis of the analyses and evaluation of the strengths, weaknessesand limitationsof these firefighting activities in high-rise apartment buildings, the thesis suggests several solutions in order to improve the efficiency of the organization of these activities within the city ofHanoi in the coming time.

 1. Practical applicability:

The thesis provides the Fire Police Force of Hanoi with a comprehensive overview of the current situation of organizing firefighting activities in high-rise apartment buildings within the city. Based on this, the thesis alsosuggests solutions to existing weaknesses and limitations of firefighting activities in order to continuously improve the efficiency of the organization of firefighting activities in high-rise apartment buildings in Hanoi. Furthermore, the findings and research results presented in the thesis could be used as a source of references in the teaching and learning process at the University of Fire Prevention and Fighting.

 1. Thesis-related publications: No

                                                                       Date: ……………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                    Full name: Mai Danh Giang

 

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố Viêng Chăn nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.