Tổ chức nhập học và triển khai hoạt động đầu khóa cho học viên Khóa KS18 – Trung cấp PCCC hệ ngoài ngành Công an (niên khóa 2020 – 2022)

Căn cứ quy định của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện chương trình công tác năm học 2020 – 2021, từ ngày 11/12 đến ngày 18/12//2020, Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học và triển khai hoạt động đầu khóa cho học viên Khóa KS18 – Trung cấp PCCC hệ ngoài ngành Công an (niên khóa 2020 – 2022).

 

Học viên Khóa KS18 nhập học tại Hội trường lớn Trường Đại học PCCC.

 

Khóa KS18 có 25 học viên trúng tuyển hệ ngoài ngành Công an. Sau khi nhập học, học viên sẽ tham gia chương trình hoạt động đầu khóa gồm: khám sức khỏe, giới thiệu về lịch sử truyền thống của nhà trường, cơ cấu tổ chức; mục tiêu nội dung, chương trình, kế hoạch học tập khóa học; phổ biến quy chế đào tạo và các quy định của nhà trường về công tác đào tạo, thi, kiểm tra, chuẩn đầu ra, phổ biến quy chế quản lý giáo dục học viên, quy định về phân loại, đánh giá rèn luyện, học điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, nội quy và truyền thống nhà trường,…

Việc tổ chức nhập học và triển khai các hoạt động sinh hoạt đầu khóa cho học viên Khóa KS18 nhằm giúp học viên hệ trung cấp ngoài ngành Công an hiểu rõ hơn về nhà trường, nghề nghiệp PCCC, nắm chắc nội dung chương trình học tập, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Bộ Công an, nội quy, quy định của Nhà trường, từ đó học viên xác định rõ lập trường tư tưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại nhà trường.

 

Tại buổi nhập học và sinh hoạt đầu khóa, các đơn vị chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để học viên nhập học sớm hòa nhập. Các nội dung được giới thiệu rất thiết thực, hiệu quả. Học viên KS18 thực hiện việc nhập học rất nghiêm túc và đúng theo quy định./.

 

Thu Thủy (Trung tâm Lưu trữ và Thư viện)

 

Giao lưu văn nghệ Đêm Trung thu của Trường Đại học PCCC và UBND xã Nam Thanh
Tăng cường thực hiện dân chủ trong tuyển sinh CAND
Mít tinh kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh