THÔNG BÁO: V/v thay đổi tên miền Trang Thông tin điện tử Trường Đại học PCCC

Thực hiện Thông tư số 98/2020/TT-BCA ngày 24/9/2020 của Bộ Công an quy định về quản lý, cung cấp thông tin và đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử, Trang Thông tin điện tử trong Công an nhân dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020); được sự đồng ý của Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy – Bộ Công an thực hiện xong việc chuyển đổi tên miền Trang Thông tin điện tử của nhà trường từ daihocpccc.edu.vn thành tên miền tiếng Việt daihocpccc.bocongan.gov.vn và tên miền tiếng Anh fire.mps.gov.vn theo đúng quy định thống nhất tên miền cấp 4 đối với các Trang Thông tin điện tử thuộc khối trường, học viện Công an nhân dân theo Thông tư số 98/2020/TT-BCA.

 

Để thuận lợi trong việc truy cập vào Trang Thông tin điện tử Trường Đại học PCCC, Trường Đại học PCCC trân trọng thông báo tới toàn thể độc giả tên miền mới của Trang Thông tin điện tử nhà trường như sau: tên miền tiếng Việt daihocpccc.bocongan.gov.vn; tên miền tiếng Anh fire.mps.gov.vn. Tên miền mới được chính thức áp dụng từ ngày 15/12/2020./.

 

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Trường Đại học PCCC

 

Hội nghị Tổng kết 20 năm đào tạo trình độ Đại học (giai đoạn 2000 – 2020)
Trường Đại học PCCC nỗ lực thực hiện tốt “08 trọng tâm”, “03 đột phá”, “03 phát triển” trong năm học mới 2020 – 2021
Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2020 và Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Cơ sở 2