KẾ HOẠCH: Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976- 2021)”

Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy và Chương trình công tác năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học PCCC; Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC (02/9/1976 – 02/9/2021), Trường Đại học PCCC xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976 – 2021)” như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Giúp cho toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC đã và đang công tác tham gia tìm hiểu và nâng cao kiến thức về lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học PCCC, từ đó nuôi dưỡng niềm tin, nâng cao lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Trường Đại học PCCC.

b) Thông qua cuộc thi góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường nhằm tiến tới tới kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Trường Đại học PCCC.

2. Yêu cầu:

a) Việc tổ chức cuộc thi phải thiết thực, bổ ích, tránh phô trương, hình thức.

b) Toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên nhà trường, cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã và đang công tác ở các địa phương hưởng ứng và tham gia.

c) Xác định cụ thể các nội dung liên quan đến công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức cuộc thi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

 

NỘI DUNG

1. Đối tượng dự thi

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường; cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC; cán hộ hưu trí của nhà trường và các địa phương.

2. Nội dung cuộc thi

Tìm hiểu về lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học PCCC thông qua 09 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. (09 câu hỏi ban hành kèm theo kế hoạch này).

3. Hình thức, thể lệ thi

Mỗi thí sinh tham gia thi trả lời 09 câu hỏi do Ban tổ chức cuộc thi đưa ra. Khuyến khích những bài thi có tính sáng tạo và trình bày đẹp. Mỗi bài dự thi phải do 01 cá nhân thực hiện, không thực hiện bài dự thi theo nhóm.

4. Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban soạn thảo câu hỏi thi, Tổ thư ký

a) Thành lập Ban tổ chức gồm các đồng chí

 1. Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng – Trưởng ban.
 2. Đại tá, TS Lã Xuân Lực, Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban.
 3. Đại tá, TS Lê Quang Hải, Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban.
 4. Đại tá, TS Phạm Văn Năm, Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban.
 5. Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng – Phó Trưởng ban.
 6. Thượng tá, Ths Bùi Danh Tuấn, Trưởng phòng Chính Trị – Phó Trưởng ban.
 7. Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Hải, Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản – Ủy viên thường trực.
 8. Đại tá, Ths Nguyễn Minh Nam, Trưởng phòng Quản lý học viên – Ủy viên.
 9. Thượng tá, Ths Nguyễn Việt Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý học viên Cơ sở 2 – Ủy viên.
 10. Thượng tá, TS Nguyễn Huy Thông, Phó Trưởng phòng Quản lý học viên Cơ sở 3 – Ủy viên.
 11. Đại tá, Ths Phùng Văn Công, Trưởng phòng Hậu Cần – Ủy viên.
 12. Đại úy, Ths Bùi Văn Định, Bí thư Đoàn trường – Ủy viên.
 13. Thượng tá, TS Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch HPN – Ủy viên.
 14. Đại úy Nguyễn Văn Kiểm, Chủ tịch Công đoàn – Ủy viên
 15. Thiếu tá, Ths Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa 4 – Ủy viên.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch; tổ chức đánh giá, xếp hạng bài dự thi; quyết định giải thưởng, tổng kết, trao giải cuộc thi.

b) Thành lập Ban giám khảo gồm các đồng chí:

 1. Thượng tá, Ths Bùi Danh Tuấn, Trưởng Phòng Chính trị – Trưởng ban.
 2. Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Hải, Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản – Phó Trưởng ban.
 3. Đại úy, Ths Bùi Văn Định, Bí thư Đoàn trường – Thành viên.

Ban Giám khảo có nhiệm vụ tổ chức chấm điểm, đánh giá, nhận xét bài dự thi; đề xuất Ban Tổ chức về giải thưởng đối với các bài dự thi của cá nhân, tập thể.

c) Thành lập Ban soạn thảo câu hỏi thi và đáp án, gồm các đồng chí:

 1. Thiếu tá Vũ Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Khoa Nghiệp vụ cơ bản.
 2. Thiếu tá Vũ Quốc Giáp, Phó Trưởng Phòng Chính trị.
 3. Thiếu tá Phạm Khắc Lịch, Phó Trưởng Phòng Hành chính.
 4. 4. Thượng úy Hà Thị Huệ, Giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.
 5. 5. Thượng úy Hà Kiều Anh, Giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

Ban soạn thảo câu hỏi thi có trách nhiệm biên soạn 09 câu hỏi đảm bảo chính xác, phù hợp, làm nổi bật được lịch sử 45 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học PCCC.

d) Thành lập Tổ thư ký gồm các đồng chí:

 1. Thượng úy, Ths Bùi Văn Hưng, Giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản – Tổ trưởng.
 2. Thượng úy, Ths Nguyễn Ngọc Hưng, Cán bộ Phòng Quản lý học viên Cơ sở 1 – Thành viên.
 3. Thượng úy, Ths Nguyễn Tuấn Hùng, Cán bộ Phòng Quản lý học viên Cơ sở 2 – Thành viên.
 4. Thượng úy, Ths Đặng Văn Ngọc, Cán bộ Phòng Quản lý học viên Cơ sở 3 – Thành viên.

Tổ thư ký có nhiệm vụ tham mưu giúp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch; tập hợp bài dự thi; đề xuất thanh toán kinh phí phục vụ cuộc thi theo kế hoạch; tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi với Ban Tổ chức.

5.Giải thưởng cuộc thi

a) Giải cá nhân

– Một giải đặc biệt: Giấy khen và tiền thưởng 5.000.000đ

– Hai giải nhất: Giấy khen và tiền thưởng 3.000.000đ

– Năm giải nhì: Giấy khen và tiền thưởng 2.000.000đ

– Mười giải ba: Giấy khen và tiền thưởng 1.000.000đ

– Hai mươi giải khuyến khích: Giấy khen và tiền thưởng 500.000đ

b) Giải tập thể

Căn cứ vào kết quả chấm thi, Ban Giám khảo đề xuất Ban Tổ chức quyết định giải thưởng đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi; số lượng không quá 05 giải.

Mỗi tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi được tặng: 2.000.000 đồng.

c) Tổng số tiền trao giải: dự trù 000.000 đồng

6.Thời gian, địa điểm nhận bài dự thi

a) Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 20/7 đến ngày 01/8/2021.

b) Địa điểm nhận bài dự thi:

– Các cá nhân ở các cơ sở 1, 2 gửi bài dự thi qua các thành viên của Tổ thư ký ở các cơ sở đó. Sau đó, các thành viên Tổ thư ký tập hợp gửi về Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

– Các cá nhân ở cơ sở 3 gửi bài dự thi qua đ/c Thượng úy Đặng Văn Ngọc, thành viên của Tổ thư ký ở cơ sở 3. Sau đó, Liên Chi đoàn tại cơ sở 3 sơ loại và thư ký gửi 10 bài đạt chất lượng về Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

– Các cá nhân là cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC các địa phương; cán bộ hưu trí của nhà trường và các địa phương gửi bài dự thi qua bưu điện hoặc gửi trực tiếp về Khoa Nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học PCCC, 243 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

7.Thời gian chấm, tổ chức trao giải

a) Ban Giám khảo tổ chức chấm bài dự thi từ ngày 05/8/2021 đến ngày 15/8/2021.

b) Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức trao giải từ ngày 20/8/2021 đến ngày 25/8/2021.

8. Kinh phí thực hiện: Theo quy định chung của nhà trường từ nguồn kinh phí năm 2021 do Phòng Hậu cần dự trù phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Căn cứ theo kế hoạch này, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng có trách nhiệm tổ chức phổ biến mục đích, ý nghĩa và các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc thi; vận động cán bộ, chiến sĩ, học viên trong đơn vị của mình tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi do Ban Tổ chức cuộc thi phát động, hướng dẫn.
 2. Giao Khoa Nghiệp vụ cơ bản là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các đơn vị chức năng trong tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch.
 3. Phòng Chính trị chủ trì và phối hợp với Khoa Nghiệp vụ cơ bản tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện cuộc thi theo kế hoạch.
 4. Phòng Quản lý học viên chủ trì và phối hợp với Khoa Nghiệp vụ cơ bản phổ biến, tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi để học viên tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
 5.  Phòng NCKH chủ trì và phối hợp với Khoa Nghiệp vụ cơ bản có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền về cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển (1976 – 2021)”; đăng tải Kế hoạch kèm theo câu hỏi trên website của nhà trường.
 6. Phòng Hậu cần chủ trì phối hợp với Khoa Nghiệp vụ cơ bản tham mưu Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch bảo đảm nguồn kinh phí phục vụ Cuộc thi.
 7. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị có gì vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Tổ chức cuộc thi (qua Khoa Nghiệp vụ cơ bản) để báo cáo Ban giám hiệu xem xét, hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

Trường Đại học PCCC

Kế hoạch Tổ chức Giải bóng đá HSSV Hệ ngoài ngành Công an Lần thứ II – năm 2014
THÔNG BÁO:Tổ chức ôn và thi tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC năm 2016
THÔNG BÁO: Tổ chức tuyển sinh kết hợp tuyển chọn đào tạo đại học bằng thứ 2 – Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA năm 2020