CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1976 – 2021)

Câu 1. Ngày truyền thống trường Đại học PCCC được xác định là ngày, tháng, năm nào? Ý nghĩa của việc xác định Ngày truyền thống trường Đại học PCCC.

Câu 2. Đồng chí hãy nêu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học PCCC.

Câu 3. Trường Đại học PCCC được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập vào thời gian nào? Hãy kể tên đồng chí Hiệu trưởng và tổ chức bộ máy của nhà trường qua các thời kỳ.

Câu 4. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo trung cấp PCCC, cao đẳng PCCC, đại học PCCC trong và ngoài ngành Công an khóa đầu tiên vào thời gian nào? Đến nay, nhà trường đã và đang đào tạo được bao nhiêu khóa thuộc các hệ đó?

Câu 5. Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo Sau Đại học khóa đầu tiên vào thời gian nào? Đến nay, nhà trường đã đào tạo được bao nhiêu khóa và cho biết tổng số học viên đã, đang được đào tạo?

Câu 6. Từ ngày thành lập trường Hạ sỹ quan Cảnh sát PCCC đến nay, Đảng bộ nhà trường đã tổ chức mấy lần Đại hội. Cho biết nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Đại hội Đảng bộ trường Đại học PCCC tháng 8 năm 2020.

Câu 7. Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, đồng chí cho biết những thành tích nổi bật của nhà trường đã được Đảng, Chính phủ và Bộ Công an tặng thưởng.

Câu 8. Đồng chí cho biết, nhà trường có quan hệ hợp tác về giáo dục đào tạo với những nước nào? Nhà trường đã và đang đào tạo được bao nhiêu học viên nước ngoài?

Câu 9. Với bài viết không quá 5000 từ, đồng chí cho biết cảm nghĩ của mình về truyền thống 45 năm của nhà trường và đề xuất những giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như nâng cao vị thế của nhà trường trong thời gian tới?

Ghi chú: Thang điểm chấm 100 (mỗi câu 10 điểm và điểm hình thức 10 điểm cho toàn bài dự thi).

 

BAN TỔ CHỨC

 

Tuyển sinh 2011: Tỷ lệ “chọi” vào các trường ĐH Công an nhân dân.
Thông báo Địa chỉ tra cứu danh sách các tạp chí khoa học quốc tế liên quan đến lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
Thông báo bán lịch Tết Nguyên đán năm 2019