Hội đồng thẩm định Sách chuyên khảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng”

Ngày 12/01/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách chuyên khảo: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng” dùng cho đào tạo trình độ Tiến sĩ do đồng chí PGS, TS Vũ Văn Bình – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC và đồng chí TS Nguyễn Đức Việt – Trưởng Khoa Phòng cháy đồng chủ biên.

 

Toàn cảnh buổi họp.

 

Hội đồng thẩm định sách chuyên khảo do đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên trong hội đồng, cùng sự tham gia của các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu.

 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng là một môn học trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành PCCC&CNCH của Trường Đại học PCCC. Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về lý luận cơ bản trong quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; thực tiễn và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PC&CC trong đầu tư xây dựng.

 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nắm chắc kiến thức chuyên môn của nhóm tác giả, đồng thời cho rằng đây là đề tài khoa học có tính thời sự, tính cấp thiết, tính khoa học và tính thực tiễn cao, kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng để bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác quản lý nhà nước về PC&CC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Tuy nhiên tác giả cần chỉnh sửa lại một số thuật ngữ chuyên môn cho phù hợp để cuốn sách chuyên khảo hoàn thiện đưa vào lưu thông.

 

Phát biểu kết luận tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị tác giả và các thành viên tham gia nghiên cứu cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện đề tài, sớm đưa vào triển khai, sử dụng trong thời gian tới.

 

Thu Thủy (Trung tâm Lưu trữ và Thư viện)

 

 

Giáo viên Khoa Phòng cháy báo cáo kết quả luân chuyển thực tế tại địa phương
Hội thảo về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn cháy đối với nhà và công trình
Giáo viên khoa Tự động và PTKT PCCC tập huấn sử dụng xe thang MITSUBISHI – MORITA 52m