Họp Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 45 năm Ngày Thành lập Trường Đại học PCCC

Ngày 02/3/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 45 năm Ngày Thành lập trường. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường chủ trì cuộc họp.

 

Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chức năng, các tiểu ban chỉ đạo, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…

 

Tại cuộc họp, đại diện Phòng Chính trị, đồng chí Thiếu tá Vũ Quốc Giáp – Phó Trưởng phòng đã trình bày nhanh Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (02/9/1976 – 02/9/2021).

 

Theo Kế hoạch số 1302/KH-T06-P2 ngày 06 tháng 11 năm 2020 và Quyết định số 2741/QĐ-T06-P2 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng nhà trường về việc tố chức các hoạt động và phân công nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường Đại học PCCC; sau 02 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch gồm 16 nhiệm vụ trọng tâm, đã có những kết quả nhất định: đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu, khẩu hiệu thi đua năm học 2020 – 2021 và phát động đợt thi đua đặc biệt, cao điểm chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập trường; đã hoàn thành Hội nghị tổng kết 20 năm đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học PCCC; đang thực hiện Biên soạn bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH (08 tập), đã có 03 tập sách có bản thảo, 05 tập đã biên soạn 60%. Phối hợp với Phòng Thi đua, khen thưởng của X03 rà soát, thống kê tổng hợp những thành tích nổi bật của nhà trường đã đạt được trong 45 xây dựng, phát triển và 05 năm từ 2016 – 2021 để đề xuất Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước, Bộ Công an xem xét quyết định hình thức khen thưởng. Xây dựng kế hoạch, tờ trình, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và phối hợp với Thường trực Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật đăng cai, tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 57. Đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm theo từng giai đoạn, từng nội dung để phát trên truyền hình ANTV và chuẩn bị xây dựng Phim tài liệu “Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển”. Đã xây dựng kế hoạch, nội dung câu hỏi, thể lệ cuộc thi Tìm hiểu truyền thống “Trường Đại học PCCC 45 năm xây dựng và phát triển 1976 – 2021” và triển khai đến các đơn vị, khối học viên tại 03 cơ sở. Đã xây dựng kế hoạch tổ chức các giải thi đấu và giao lưu thể thao và Hội diễn nghệ thuật quần chúng, chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Xây dựng chương trình văn hóa văn nghệ đề xuất phát trên truyền hình ANTV và kênh VTV của Đài truyền hình Việt Nam. Xin ý kiến về việc chuyển đổi vị trí Phòng truyền thống sang Khu B và tiến hành Tu bổ, sửa chữa nâng cấp Phòng truyền thống Nhà trường.

 

Qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy cho thấy các nhiệm vụ trọng tâm được giao cho các đơn vị đã thực hiện rất nghiêm túc, có hiệu quả, hoàn thành tiến độ đề ra, đã đạt 60% nhiệm vụ tiến độ. Tuy nhiên, các đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cần sát sao theo dõi, đôn đốc nắm tình hình, đẩy nhanh tiến độ một cách tối đa để việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành đúng dự kiến.

 

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học PCCC ngày càng trưởng thành, không ngừng lớn mạnh, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 ngày thành lập trường là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa giáo dục truyền thống cũng như ghi nhận những thành tựu mà nhà trường đã đạt được trong những năm qua.

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Các Tiểu Ban chỉ đạo phải hết sức nỗ lực, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân hoàn thành nhanh để đáp ứng đúng tiến độ. Cần chú trọng vào công tác thi đua khen thưởng nhà trường, cũng như các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc để làm nổi bật lên những thành tựu, kết quả đạt được của Nhà trường trong thời gian qua. Các hoạt động tổ chức, tuyên truyền, thi đua cần được đẩy mạnh, giúp toàn thể các bộ, giáo viên, học viên nhà trường nâng cao kiến thức lịch sử 45 năm Trường Đại học PCCC; đồng thời lan tỏa giá trị và truyền thống vẻ vang của Trường Đại học PCCC.

 

Song song với các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng cơ sở vật chất, công tác giáo dục đào tạo được nâng cao thì các hoạt động nội dung công việc từng nhiệm vụ cụ thể phải đảm bảo chất lượng. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai, đôn đốc, cử đồng chí thường trực cho từng hoạt động để thực hiện đúng tiến độ và có hiệu quả; lập kế hoạch dự trù kinh phí để tổ chức thực hiện. Thời gian tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Trường Đại học PCCC đang đến gần, các hoạt động phải thực hiện tốt để kết quả đạt được phải mang ý nghĩa thiết thực, nổi bật truyền thống 45 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học PCCC/.

PV

Học viên khóa TC15, TC16 chúc mừng trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy cơ sở 3 nhân ngày truyền thống lực lượng CAND
Hội thi Chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2019 – 2020 tại cơ sở I
Trường Đại học PCCC tham gia diễn đàn Hội thảo Câu Lạc bộ khoa học và công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 56 năm 2020 tại Nha Trang