Hội nghị “Báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội và kết quả Đại hội lần thứ 13 của Đảng”

Ngày 09/3/2021, Đảng ủy Trường Đại học PCCC đã tổ chức Hội nghị “Báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế xã hội va kết quả Đại hội lần thứ 13 của Đảng”. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên tại cơ sở 1 của nhà trường.

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (thuộc Ban Tổ chức Trung ương) – giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thông tin nhanh về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và kết quả Đại hội XIII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà báo cáo tại Hội nghị.

 

Theo đó, sau hơn 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 02 ngày so với kế hoạch.

 

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2011 – 2020.

Đại hội XIII đã nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng và đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên trong cả nước, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

 

Thành công tốt đẹp của Đại hội XIII  đã cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025 mà cho cả những thập niên tới, cho thế hệ tương lai của đất nước với những dấu mốc phát triển quan trọng của đất nước: Đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

 

PV

 

Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường học kỳ II năm học 2014 – 2015
Tổ Công Đoàn cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi tại tỉnh Lâm Đồng
Ngày làm việc thứ ba của Đoàn Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục tại Trường Đại học PCCC