Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao”

Ngày 15/4/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao” do Trung tá, TS. Nguyễn Kiên Cường – Phó Trưởng Khoa Pháp luật chủ nhiệm đề tài.

 

Đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, chủ trì Hội thảo.

 

Thành phần tham dự hội thảo gồm đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ trì Hội thảo; đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu; cùng lãnh đạo và giáo viên Khoa Pháp luật.

 

Tại buổi Hội thảo, đồng chí Trung tá, TS. Nguyễn Kiên Cường – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và nội dung chính của đề tài.Theo thực tiễn thống kê của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, trong những năm gần đây tình hình cháy, nổ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao luôn có chiều hướng gia tăng và gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thường là nơi có đặc điểm như nằm sâu trong hẻm nhỏ, có làng nghề sản xuất kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ; có các hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ; kho dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ; cửa hàng kinh doanh xăng, dầu; nguồn nước chữa cháy không đảm bảo… khi có cháy xảy ra không được chữa cháy kịp thời dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy, nổ tại các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tiến hành triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao còn nhiều hạn chế, bất cập; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao còn chưa có quy định rõ ràng, quy định về tiêu chí phân loại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao còn nhiều hạn chế, thiếu sót; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC chưa thường xuyên, liên tục, chưa đa dạng về hình thức và nội dung; công tác điều tra cơ bản về PCCC chưa được chú trọng; công tác kiểm tra an toàn về PCCC, xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe, việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy chưa được tổ chức triển khai theo đúng yêu cầu của pháp luật… Với yêu cầu thực tiễn đặt ra, việc nghiên cứu vấn đề “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao” là rất cần thiết. Mục tiêu nghiên cứu làm rõ, bổ sung, hoàn thiện lý luận quản lý nhà nước về PCCC, khảo sát đánh giá thực tiễn quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao ở Việt Nam hiện nay theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC.

 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải cùng các nhà khoa học đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả và ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Đồng thời, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để đề tài kịp thời hoàn thiện và nghiệm thu theo quy định./.

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

 

Mô hình “Khu Dân cư an toàn về PCCC” – Phát huy sức mạnh toàn dân PCCC
Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về PCCC đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”
APTOMAT CHỐNG GIẬT (ELCB) – Giải pháp bảo vệ an toàn cho gia đình