Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”

Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-BCA ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, ngày 16/4/2021 tại Phòng họp 1307, A02, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học, công nghệ cấp Bộ đã tổ chức nghiệm thu đề tài Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay”, mã số BC.2019.T34.041 do Đại học Phòng cháy chữa cháy chủ trì và Thượng tá, TS Hoàng Ngọc Hải, Trưởng khoa làm chủ nhiệm.

 

Toàn cảnh buổi tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

 

Hội đồng gồm 09 thành viên do Thiếu tướng, TS. Lê Quốc Trung – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử, làm Chủ tịch Hội đồng. Tham gia thành viên Hội đồng có các nhà khoa học công tác tại các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Tại buổi tư vấn đánh giá, nghiệm thu, thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, Thượng tá, TS. Hoàng Ngọc Hải – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt về quá trình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và một số nội dung cơ bản của Đề tài Quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trong tình hình hiện nay bao gồm: (1) Báo cáo toàn văn sản phẩm đề tài; (2) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài; (3) Báo cáo các sản phẩm phục vụ đề tài (06 bài báo đăng trên các báo, hội thảo uy tín); (4) Báo cáo các sản phẩm trung gian (06 chuyên đề trung gian).

Các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu, đại biểu tham dự đều đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài, sản phẩm đề tài đã bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu và đại biểu đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung còn hạn chế, thiếu sót trong đề tài để Ban Chủ nhiệm nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện.

Phát biểu kết luận buổi tư vấn đánh giá, nghiệm thu, Thiếu tướng, TS. Lê Quốc Trung – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Khoa học chiến lược và lịch sử làm Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ. Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề nghị Ban Chủ nhiệm tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng, đại biểu dự buổi nghiệm thu để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện Đề tài, đưa kết quả nghiên cứu của Đề tài áp dụng vào thực tiễn.

Kết quả chấm điểm và đánh giá xếp loại Đề tài: Đề tài đạt loại Xuất sắc (8/8 phiếu).

Bùi Hưng (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

 

Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao”
Khoa cứu hộ cứu nạn tổ chức hội thảo chuyên đề, sáng kiến cải tiến năm 2015
Triển khai thực hiện Thông tư số 57/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ