Trường Đại học PCCC: Không ngừng đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá

Thời gian qua, công tác kiểm tra, đánh giá, thi kết thúc học phần các môn học tại Trường Đại học PCCC luôn được Đảng ủy – Ban Giám hiệu nhà trường đặc biệt quan tâm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, trung thực, khách quan, do đó đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học của nhà trường.

 

Trong thời gian tháng 5 và tháng 6 năm 2021 là thời gian cao điểm thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, thi kết thúc các học phần môn học trong học kỳ II năm học 2020 – 2021. Để đảm bảo việc kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra được chính xác, khách quan, Trường Đại học PCCC đã sử dụng một số nhóm phương pháp đánh giá sau:

 

Kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra theo hình thức tự luận: Với hình thức này, học viên trình bày câu trả lời cho một vấn đề, một quan điểm, một tình huống phức tạp của nội dung môn học bằng việc viết đầy đủ câu trả lời ra giấy. Trên cơ sở các câu trả lời, giáo viên chấm để kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập của từng học viên. Hạn chế của hình thức này là nếu đề thi và đáp án không tốt thì rất khó có thể đánh giá được khả năng giải quyết vấn đề của người học, hình thức này cũng rất dễ làm cho sinh viên học tủ, học lệch.

 

Kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra theo hình thức vấn đáp: Đây là hình thức mà việc kiểm tra, thi được thực hiện theo hướng hỏi – đáp trực tiếp giữa giảng viên và học viên. Việc thực hiện phương pháp này trong nhà trường đã có tác dụng tránh được học viên học lệch, học tủ; nắm được môn học được toàn diện và có khả năng giao tiếp, diễn đạt tốt.

 

Kiểm tra, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra theo hình thức thực hành: Phương pháp kiểm tra, đánh giá thực hành là chủ trương, biện pháp đang được tăng cường trong hoạt động dạy – học ở Trường Đại học PCCC, nhất là trong các môn nghiệp vụ chuyên ngành và các môn học ngoại ngữ, tin học, các môn thi chuẩn đầu ra. Điều đó, đảm bảo khi học viên tốt nghiệp ra trường sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc được giao và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Đoàn kiểm tra đánh giá ngoài Bộ Công an thực hiện việc đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường Đại học PCCC.

 

Ngoài ra, công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo và các điều kiện đảm bảo có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong nhà trường. Nhìn lại hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục, đào tạo tại Trường Đại học PCCC có thể thấy các điều kiện đảm bảo cho công tác giáo dục, đào tạo đã được quan tâm, đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hướng đầu tư gắn liền với thực tiễn chiến đấu và thực tiễn công tác của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Công tác thanh tra, giám sát các kỳ thi được tiến hành thường xuyên, liên tục bảo đảm tính khách quan, chính xác.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trước yêu cầu và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới cùng với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đòi hỏi quá trình đào tạo tại Trường Đại học PCCC cần được nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá, thi kết thúc học phần với mục tiêu giúp học viên nắm vững kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tăng cường khả năng xử lý tình huống thực tiễn và đáp ứng yêu cầu công tác thực tiễn sau khi học viên tốt nghiệp ra trường.

 

Do đó, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC có chủ trương không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá trong nhà trường, theo đó, chú trọng vào những nội dung sau: tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra, kết hợp linh hoạt nhiều hình thức thi, kiểm tra đánh giá; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao ý thức tự giác của học viên trong quá trình thi, kiểm tra; nhanh chóng hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi nhằm phục vụ công tác kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra hiệu quả; tiếp tục tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị quản lý giáo dục và các đơn vị giảng dạy trong hoạt động kiểm tra đánh giá, thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra, tăng cường hiệu quả sự phối hợp giữa đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đội ngũ giảng viên để bảo đảm tính chính xác, khách quan, minh bạch trong quá trình giảng dạy, học tập cũng như trong quá trình tổ chức thi kết thúc học phần, chuẩn đầu ra./.

 

Trọng Thế (Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo)

 

 

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
Khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh trưởng phòng và tương đương thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH – khóa 1
Khai giảng Lớp Huấn luyện Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND khóa 2 năm 2018