Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình. Hồ sơ dự thảo Nghị định này gồm có dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định.

 

Ảnh minh họa.

Bố cục của dự thảo Nghị định gồm có 04 chương 82 điều, quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Các hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác trực tiếp liên quan đến lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình không được quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các Nghị định khác của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

 

Đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định bao gồm các cá nhân, tổ chức Việt Nam; cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi lãnh thổ, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trên tàu bay mang quốc tịch Việt Nam, tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam.

 

Công dân, tổ chức Việt Nam thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình và cá nhân, tổ chức có liên quan.

 

Theo đó, Chương II dự thảo Nghị định quy định cụ thể từng hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả. So với quy định hiện hành, dự thảo Nghị định này đã bổ sung 02 Điều quy định về: Vi phạm quy định về họ, hụi, biêu, phường (Điều 16); Vi phạm quy định về xây dựng, quản trị và vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú (Điều 22).

 

Đồng thời, dự thảo Nghị định đã bổ sung xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ; cơ quan, tổ chức kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc không bán bảo hiểm cháy, nổ cho bên mua khi bên mua đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn cháy, nổ; mang chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ trái phép vào nơi tập trung đông người…

 

Hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép; mua, bán hoặc đổi trái phép; sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân, dự thảo Nghị định quy định mức phạt tiền từ 500.000 đồng đến 30.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm… Người nước ngoài có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép; mua, bán hoặc đổi trái phép; sản xuất trái phép hoặc làm giả trang phục, cấp hiệu, phù hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Ngoài ra, dự thảo Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số chức danh có thẩm quyền xử phạt cho phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

 

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian từ ngày 21/5/2021 đến hết 21/7/2021.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

 

Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Tạm đình chỉ, đình chỉ, phục hồi hoạt động trong lĩnh vực PCCC
Tình thế cấp thiết được phá, dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản khi chữa cháy