Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH” do đồng chí ThS Bùi Văn Hưng, Giảng viên Khoa nghiệp vụ cơ bản – Trường Đại học PCCC chủ biên.

 

Đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Hội đồng thẩm định Giáo trình do đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy làm Chủ tịch Hội đồng, tham gia có các nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

 

Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật là một nội dung quan trọng trong công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong đó có lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trên cơ sở quy định của Bộ Công an, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-C07-P1 ngày 3/4/2020 về thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác quản lý cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và Hướng dẫn số 02/HD-C07-P1 ngày 8/4/2020 về thực hiện công tác hồ sơ, thống kê nghiệp vụ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH. Xuất phát từ quy định trên, việc nghiên cứu, giảng dạy vấn đề này với học viên chính quy trong ngành Công an đặt ra yêu cầu tất yêu với Trường Đại học PCCC. Tuy nhiên, các văn bản quy định về công tác nghiệp vụ cơ bản lại là các tài liệu được bảo quản theo chế độ mật, không được phổ biến trong học viên và cũng không thể sử dụng những văn bản đó tài liệu tham khảo. Vì vậy, việc biên soạn cuốn sách tham khảo này sẽ giúp cán bộ, giáo viên, học viên thuận lợi trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác về PCCC.

 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nắm chắc kiến thức chuyên môn của nhóm tác giả, đồng thời cho rằng đây là cuốn sách tham khảo có tính thực tiễn, rất cần thiết, áp dụng hiệu quả đối với sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần chỉnh sửa lại một số câu từ, lỗi chính tả cho phù hợp để cuốn sách tham khảo hoàn thiện đưa vào ban hành sử dụng.

 

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Hội đồng yêu cầu nhóm tác giả chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cuốn sách tham khảo và nhất trí cuốn sách tham khảo đạt yêu cầu nghiệm thu./.

Bùi Hưng (Khoa Nghiệp vụ cơ bản)

 

Hội thảo Khoa học “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – thực tiễn áp dụng”
Một số điều cần lưu ý sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đối với các nhà cao tầng trên địa bàn huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.