Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng, cùng các đồng chí đại diện Phòng quản lý nghiên cứu khoa học và toàn thể cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến của Phòng Hành chính tổng hợp.

 

Sau khi đồng chí Thư ký hội đồng đọc các quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu các chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến; đồng chí Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung, quy trình buổi nghiệm thu. Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí cán bộ chủ trì nghiên cứu đã trình bày tóm tắt các sáng kiến cải tiến, chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa thực tiễn cũng như sản phẩm của sáng kiến mang lại trong quá trình công tác tại Trường Đại học PCCC.

Sáng kiến cải tiến số 1: “Hoàn thiện hệ thống mạng LAN phục vụ công tác lãnh đạo trong Trường Đại học PCCC”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Thiếu tá, TS. Phạm Khắc Lịch – Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, tham gia có đồng chí Đỗ Thị Hồng Nguyên, Phạm Thành Trung – Phòng Hành chính tổng hợp.

Sáng kiến cải tiến số 2: “Xây dựng sổ tay công tác đối ngoại của Trường Đại học PCCC”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Vũ Thị Hồng Trang – cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, tham gia có đồng chí Thiếu tá, Phạm Khắc Lịch – Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp.

Các sáng kiến đều xuất phát từ thực tế công tác tại Phòng Hành chính tổng hợp hiện nay. Dựa trên cơ sở về nghiệp vụ chuyên môn, công tác đối ngoại và công tác quản trị mạng, các tác giả đã xây dựng các sáng kiến áp dụng hiệu quả vào công tác quản lý, điều hành của Phòng Hành chính tổng hợp.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao ý nghĩa, tính thực tiễn của các sáng kiến và những hiệu quả mà sáng kiến đem lại. Cả 02 sáng kiến đều đã giải quyết được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, điều này được thể hiện rõ trong các sản phẩm của các sáng kiến. Hội đồng nhất trí nghiệm thu 02sáng kiến cải tiến đạt loại xuất sắc. Tuy nhiên, các tác giả cần trình bày nội dung sáng kiến theo đúng thể thức và chỉnh sửa một số lỗi chính tả, các góp ý của các thành viên trong hội đồng để hoàn thiện theo đúng quy định./.

 

Khắc Lịch – Hồng Nguyên (Phòng Hành chính tổng hợp)

 

 

 

Giáo viên khoa Tự động và PTKT PCCC tập huấn sử dụng xe thang MITSUBISHI – MORITA 52m
Phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo thông qua dạy học dựa trên giải quyết vấn đề
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC tại khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài