Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”do đồng chí ThS Đỗ Thị Hồng Vân – Giảng viên Khoa nghiệp vụ cơ bản, Trường Đại học PCCC chủ biên.

 

Đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Hội đồng thẩm định Giáo trình do đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực– Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy làm Chủ tịch Hội đồng, tham gia có các nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

 

Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là một trong những mặt nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Công an nhân dân có ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, đồng thời phục vụ các yêu cầu trong quản lý xã hội của Nhà nước và nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạ. Sách tham khảo Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự là tài liệu cần thiết cho tất cả các lực lượng nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân, đặc biệt là đối với các lực lượng trực tiếp tiến hành các hoạt động quản lý hành chính về an ninh, trật tự, trong đó có lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nắm chắc kiến thức chuyên môn của nhóm tác giả, đồng thời cho rằng đây là cuốn sách tham khảo có tính thực tiễn, rất cần thiết, áp dụng hiệu quả đối với sinh viên nhà trường. Tuy nhiên, nhóm tác giả cần chỉnh sửa lại một số câu từ, lỗi chính tả cho phù hợp để cuốn sách tham khảo hoàn thiện đưa vào ban hành sử dụng.

 

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Hội đồngnhất trí cuốn sách tham khảo đạt yêu cầu nghiệm thu.

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

Hội thảo Khoa học “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – thực tiễn áp dụng”
Khoa Tự động và PTKT PCCC: Tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Những người yêu phương tiện kỹ thuật PCCC”
Thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự”