Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy Trường Đại học PCCC

Ngày 28/5/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng từ năm 2018 đến năm 2020 đối với Đảng ủy Trường Đại học PCCC.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Tạ Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương – Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên trong đoàn kiểm tra. Về phía Trường Đại học PCCC có đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng toàn thể các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhà trường.

 

Đồng chí Đại tá Tạ Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu.

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Thượng tá Nguyễn Phước Nga – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra đã trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng từ năm 2018 đến năm 2020 đối với Đảng ủy Trường Đại học PCCC.

 

Đồng chí Thiếu tướng TS Lê Quang Bốn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC phát biểu tại Hội nghị.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng từ năm 2018 đến năm 2020 của Đảng ủy Trường Đại học PCCC luôn được thực hiện nghiêm túc; cấp ủy các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các tổ chức Đảng, Đảng viên chấp hành nghiêm túc và đạt hiệu quả các nội dung quy định về kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót trong chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên; quy chế làm việc, sinh hoạt của cấp ủy; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

Tuy nhiên, theo mô hình tổ chức mới, Đảng bộ Trường Đại học PCCC có sự biến động về tổ chức bộ máy, lãnh đạo chỉ huy và đội ngũ cán bộ, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thay đổi cũng đã ảnh hưởng đến nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đội ngũ làm công tác đảng phần lớn là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, chuyên sâu, kinh nghiệm, hoạt động thực tiễn còn hạn chế đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Tạ Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng đoàn Kiểm tra đánh giá cao kết quả sau quá trình kiểm tra việc lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng của Đảng ủy Trường Đại học PCCC. Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy trường và các tổ chức Đảng trực thuộc cơ bản nhận thức rõ vị trí, vai trò, mục đích, yêu cầu của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kịp thời quán triệt đầy đủ các quy định của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng ủy Công an trung ương và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đến các tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí cũng đề nghị, Đảng bộ Trường Đại học PCCC cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quan tâm, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và những khuyết điểm đã nêu. Quan tâm bố trí, kiện toàn cán bộ của Uỷ ban Kiểm tra; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng, góp phần tích cực vào công cuộc chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ làm công tác PCCC trong tình hình hiện nay./.

 

                                 Khắc Lịch – Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

 

Lễ Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020)
Ấn tượng đêm Chung kết Hội thi sinh viên thanh lịch tài năng Trường Đại học PCCC lần thứ 3
Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và 65 năm Ngày Truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 – 2021)