Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 04/6/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy” do đồng chí Thượng úy, ThS.Hà Thị Huệ – Giảng viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản – Trường Đại học PCCC chủ biên.

 

Đồng chí Đại tá, TS Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Hội đồng thẩm định Sách tham khảo do đồng chí Đại tá, TS.Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy làm Chủ tịch Hội đồng, tham gia có các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, giáo viên Khoa Nghiệp vụ cơ bản.

Thực hiện Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, tổ chức bộ máy Bộ Công an có nhiều thay đổi. Đặc biệt, ở Công an địa phương sáp nhập 20 Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy vào Công an tỉnh. Sau hơn 02 năm thực hiện triển khai tổ chức bộ máy mới, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đã từng bước được sắp xếp, kiện toàn. Tuy nhiên, qua công tác điều tra cơ bản cho thấy mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tại địa phương hiện nay chưa thống nhất, việc phân công phân cấp quản lí về PCCC&CNCH còn chồng chéo chưa đúng hướng dẫn của Bộ Công an. Ngoài ra, những yêu cầu và thay đổi của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội đòi hỏi lực lượng CAND, trong đó có lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cần làm tốt công tác quản lí cán bộ, công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ đảm bảo yên tâm công tác, giữ vững đoàn kết trong đơn vị, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Vì vậy, việc xây dựng tài liệu “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy” nhằm nâng cao trình độ kiến thức về xây dựng lực lượng trong CAND cho học viên Trường Đại học PCCC là rất cần thiết, giúp học viên vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác sau này.

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, nắm chắc kiến thức chuyên môn của nhóm tác giả, đồng thời cho rằng đây là cuốn Sách tham khảo có tính khoa học, rất thực tiễn, là tài liệu quan trọng cho giáo viên, học viên và cán bộ PCCC địa phương nghiên cứu. Tuy nhiên nhóm tác giả cần chỉnh sửa lại một số câu từ, thuật ngữ, lỗi chính tả cho phù hợp để cuốn Sách tham khảo hoàn thiện đưa và được phê duyệt.

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Đại tá, TS. Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí cuốn Sách tham khảo đạt yêu cầu nghiệm thu, cần chỉnh sửa trước khi phê duyệt.

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

Băng cháy – mở ra cuộc cách mạng về loại năng lượng mới
Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH
Thẩm định tập sách: “Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH