Thẩm định cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH

Ngày 22/6/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH do đồng chí Đại tá, TS. Lã Xuân Lực – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC chủ biên.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

 

Hội đồng thẩm định cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH (gồm 08 tập) do đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy làm Chủ tịch Hội đồng, tham gia có đồng chí Đại tá, TS. Nguyễn Thị Quế Thu – Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp và các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu, đại diện lãnh đạo và cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, thành viên tham gia biên soạn và giáo viên Khoa Luật.

 

Bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH gồm 08 tập, là công trình khoa học của nhà trường kết hợp lý luận và thực tiễn công tác PCCCC&CNCH, nội dung tập trung chuyên sâu vào các chuyên ngành trong công tác giáo dục đào tạo của nhà trường. Trong đó, Tập 2 của bộ sách Tổng tập: Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục do luật định điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kể từ khi ban hành Pháp lệnh số 53-LCT ngày 04/10/1961 quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy đến nay, hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã từng bước được hoàn thiện, trở thành công cụ hữu hiệu để thực hiện việc quản lý nhà nước, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện, đưa pháp luật áp dụng vào thực tế. Việc biên soạn cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH nhằm mục đích nghiên cứu, tìm hiểu quá trình hình thành, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kể từ khi ban hành pháp lệnh quy định việc quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy năm 1961; đồng thời giúp cho cán bộ giảng dạy, cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng và tổ chức thực thi các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào thực tiễn cuộc sống.

 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc của nhóm tác giả và kết quả nghiên cứu xây dựng cuốn sách thuộc Bộ Tổng tập PCCC&CNCH đã bám sát với mục tiêu và yêu cầu đề ra. Các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định và các nhà khoa học đã bổ sung, góp ý vào một số nội dung còn hạn chế, thiếu sót trong cuốn sách để nhóm tác giả tiếp thu và hoàn thiện.

 

Phát biểu kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của thành viên trong Hội đồng; đồng thời, đánh giá cao kết quả nghiên cứu, những nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến phản biện, góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng. Hội đồng nhất trí cuốn sách Tập 2: “Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” – Thuộc bộ sách Tổng tập về PCCC&CNCH đạt yêu cầu nghiệm thu, cần chỉnh sửa trước khi phê duyệt.

Hương Loan (Khoa Luật)

Một số điều cần lưu ý sau vụ cháy tại Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ:Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Máy hút, đẩy khói di động – Giải pháp thoát khói hữu hiệu trong quá trình chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ