Thẩm định ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao

Ngày 26/6/2021 tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Hội đồng Thẩm định ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm thi trắc nghiệm để cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 và Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 quy định tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã tổ chức họp để tiến hành đánh giá và nghiệm thu bộ ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm để cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm 9 thành viên, được thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-T06-TT4, ngày 17/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC. Trong đó đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng nhà trường giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định còn có sự tham gia của Trưởng các đơn vị chức năng trong nhà trường như: Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo và đặc biệt là sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông với cương vị phản biện.

 

Toàn cảnh buổi thẩm định.

 

Thay mặt Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì buổi nghiệm thu. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng đã nêu mục đích, yêu cầu cần đạt được của buổi thẩm định, quán triệt những nội dung cần thực hiện trong buổi thẩm định. Buổi thẩm định sẽ tiến hành thẩm định bộ ngân hàng câu hỏi thi với 02 phần nội dung kỹ năng: Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản với 06 mô đun, 990 câu  hỏi; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao với 05 mô đun, 835 câu hỏi; thẩm định phần mềm thi trắc nghiệm.

 

Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Xuân Hòa – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã thay mặt nhóm tác giả báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng và nội dung ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cùng phần mềm thi trắc nghiệm để cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về nội dung ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm, đối chiếu với các Thông tư quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học với chức năng là đơn vị tham mưu và trực tiếp xây dựng bộ ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm đã có những báo cáo giải trình những vấn đề được các thành viên Hội đồng thẩm định nêu, đồng thời xin được tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng thẩm định.

Hội đồng Thẩm định cũng đã tiến hành kiểm tra về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi cấp chứng chỉ bao gồm: phòng thi, thiết bị an ninh, hệ thống công nghệ thông tin đảm bảo cho việc tổ chức thi trên máy (máy chủ, máy tính, camera…), tham gia thi thử để trải nghiệm các chức năng của phần mềm. Về cơ bản, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin đã được Hội đồng thống nhất kết luận đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT. Hội đồng cũng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 08/08 phiếu đánh giá Đạt yêu cầu nghiệm thu.

 

Hội đồng thẩm định kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi cấp chứng chỉ.

 

Thay mặt Hội đồng thẩm định, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Nhất trí thông qua và nghiệm thu ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm. Ngân hàng câu hỏi và phần mềm thi trắc nghiệm đã đáp ứng các yêu cầu đặt ra của các Thông tư. Giao cho Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học khẩn trương hoàn thiện một số nội dung góp ý của Hội đồng Thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình các cấp có thẩm quyền theo quy định để được phê duyệt tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 và Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016./.

Ngọc Thắng

 

Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 9
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Nghiệm thu Tập bài giảng “Những vấn đề cơ bản về các hệ thống kỹ thuật PCCC – CNCH”